Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Positief advies over belang van kinderrechten op school

27 januari 2016

Goed nieuws voor kinderrechteneducatie: in een belangrijk advies voor Staatssecretaris Dekker van Onderwijs staat dat kinderen op school zouden moeten leren over kinderrechten. Het advies is opgesteld door het Platform Onderwijs2032.

Platform Onderwijs2032 kreeg van het kabinet de opdracht te adviseren over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs nodig hebben om (in 2032) volwaardig in de samenleving te participeren. Het Platform heeft heel veel mensen gesproken en veel mensen en organisaties stuurden ideeën over het onderwijs in. UNICEF heeft, samen met andere organisaties, ook informatie aan het platform geleverd en vroeg tijdens bijeenkomsten en in de media aandacht voor het belang van mensen- en kinderrechten in het curriculum. 

Afgelopen zaterdag overhandigde Paul Schnabel van Platform2032 het eindadvies officieel aan staatssecretaris Dekker. Paul Schnabel sprak expliciet over kinderrechten in zijn presentatie én, belangrijker, het belang van kinderrechten in het onderwijs wordt duidelijk vermeld in het advies. 

Kinderrechten in het onderwijs

In het advies staat dat een van de essentiële kenmerken van het toekomstige onderwijs is dat leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en leren over de grenzen heen te kijken. Daarbij hoort dat leerlingen leren ervaren 'wat hun rechten en plichten zijn: nu, als kind, en later, in hun volwassen leven. Het laat ze daartoe kennismaken met kinderrechten, de rechten van de mens, de democratische rechtsstaat en collectieve waarden die aan de Nederlandse samenleving ten grondslag liggen.'

Prominentere positie voor burgerschap

Het advies beschrijft ook dat burgerschap een prominentere positie in de vaste kern moet krijgen dan nu het geval is. In ieder geval zou het moeten bestaan uit aandacht voor: 'De betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijkse (samen) leven: kennis van de werking van mensenrechten en de wederkerigheid ervan: ze gelden overal voor iedereen, en dat is alleen mogelijk wanneer men elkaars rechten respecteert; opkomen voor het naleven van mensenrechten.' 

UNICEF en kinderrechteneducatie

UNICEF is blij met dit resultaat en gaat nu verder aan de slag om te zorgen dat kinderrechten ook echt een inhoudelijke invulling krijgen in het curriculum. 


Kinderrechten in de klas

UNICEF helpt docenten graag om aandacht te besteden aan kinderrechten in de klas. Er zijn verschillende video's en digibordlessen beschikbaar over UNICEF en kinderrechten.

 

Gerelateerd aan dit onderwerp