Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF verwelkomt rapport van Europese ombudsmannen over kinderen op de vlucht

26 januari 2016

Het Europese netwerk van Kinderombudsmannen ENOC stelt dat de veiligheid en fundamentele rechten van vluchtelingenkinderen onder druk staan. UNICEF verwelkomt de aandacht voor het lot van deze kwetsbare kinderen.

Op 22 januari werden er nog twee ongevallen gemeld in Griekenland. Bij het eerste ongeval kwamen 45 mensen om het leven, waaronder 17 kinderen. Het tweede ongeval leidde tot de dood van twee kinderen en een vrouw. In de westelijke Balkan heeft UNICEF opgeroepen tot onmiddellijke actie nu de strenge winter een grote bedreiging vormt voor de levens van kinderen en hun families op de vlucht.

Met spoed maatregelen treffen

Tegen deze achtergrond wijst het ENOC-rapport er terecht op dat Europese staten met spoed maatregelen moeten treffen om het lot van kinderen op de vlucht substantieel te verbeteren. UNICEF prijst de organisaties, professionals en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om de migranten en vluchtelingenkinderen dagelijks te helpen. Het is nu tijd voor de EU en haar lidstaten om deze hulp structureel te organiseren met duidelijke politieke steun en de financiering prioriteit te geven.

Het is tijd dat in de Europese politiek de rechten van kinderen voorop worden gezet. UNICEF deed hiervoor eerder deze maand tien concrete aanbevelingen (pdf) die nauw aansluiten bij de bevindingen in het ENOC-rapport. 

In lijn met voorstellen UNICEF en Kind in azc

De roep om een Europees actieplan op te stellen voor gevluchte kinderen, kinderen voorrang te geven, de condities in centra in Europa te verbeteren, beter gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden en de opvang en hulp vanuit het kinderrechtenperspectief te organiseren, liggen alle in lijn met datgene wat UNICEF en de Werkgroep Kind in azc de afgelopen jaren voorstelden. UNICEF hoopt dan ook van harte dat de Europese en nationale leiders de voorstellen ter harte zullen nemen.

Unicefmkkidsonthemove7 340

Unicefmkkidsonthemove8 340

Gerelateerd aan dit onderwerp