Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Duizenden kinderen geholpen door Nederlandse bijdrage armoedeproject

24 november 2015

In een viertal Afrikaanse landen is het leven van kinderen in extreme armoede aantoonbaar verbeterd door Nederlandse ontwikkelingshulp. De programma's in Zimbabwe, Mozambique, Malawi en Zambia zijn een goed voorbeeld van hoe inclusieve hulp de meest kwetsbare een toekomst biedt. 

"Door een kleine gerichte financiële bijdrage en ondersteuning van een maatschappelijk werker, krijgen gezinnen aan de marge van de samenleving weer nieuw perspectief", vertelt Paul Quarles van Ufford van UNICEF Zambia.

Hoopvolle resultaten

De resultaten van deze programma's zijn groot en hoopgevend. In Zambia blijkt dat kinderen beter gevoed worden door de gerichte ondersteuning. Ze worden daardoor groter en langer dan de kinderen die niet deze steun krijgen. In Malawi blijkt dat HIV nauwelijks meer voorkomt onder de groep die een financiële bijdrage ontvangt. Doordat ze een bestaansminimum halen, zijn ze seksueel ook weerbaarder en minder afhankelijk. Het aantal schoolverlaters onder tienermeisjes dat wees is in Zimbabwe daalde door het kinderbijslagprogramma met 82%.

"Zelf ken ik een gezin met vier kinderen waarvan de beide ouders zijn overleden. Oma was de enige die voor ze kon zorgen", vertelt Van Ufford. "Oma had echter geen werk. De armoede was schrijnend. Door onze ondersteuning kon ze zorgen voor een dagelijkse maaltijd en kon ze investeren in kleinvee zoals geiten. Inmiddels haalt ze uit haar kleine kudde een extra inkomen en daarmee kunnen de kinderen naar school en krijgen ze perspectief op een leven uit de armoede."

Uitzicht op betere toekomst

UNICEF ondersteunt de vier Afrikaanse overheden bij het opzetten en uitvoeren van deze programma's. De Nederlandse bijdrage die via UNICEF wordt gegeven is specifiek gericht op kinderen die te maken hebben met HIV. Deze ziekte eist vele slachtoffers in de betreffende landen en Nederland wil de achterblijvers uitzicht bieden op een betere toekomst. "Met dit programma zien we dat er verbetering mogelijk is" vertelt Quarles van Ufford. "Kwetsbare kinderen krijgen opnieuw een toekomst en we hopen van harte dat Nederland deze steun wil voortzetten."

Malawi

Gerelateerd aan dit onderwerp