Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kindbruiden stel het belang van het meisje voorop

20 oktober 2015

Er is momenteel veel te doen over Syrische kindbruiden die asiel hebben aangevraagd in Nederland, of kindbruiden in de landen rondom Syrië. UNICEF is tegen deze, en andere kindhuwelijken.

Wanneer kindbruiden naar Nederland komen, is de Nederlandse overheid verplicht om het welzijn van deze kinderen in de gaten te houden.  In het VN-Kinderrechtenverdrag - dat Nederland onderschrijft - staat dat bij iedere beslissing het belang van het kind voorop gesteld moet worden. In de praktijk betekent dit dat uiterst zorgvuldig onderzocht moet worden wat de situatie is en wat het beste is voor het kind in kwestie. Er moet nagegaan worden wat de situatie is. Is het meisje bij familie? Is er sprake van een gedwongen huwelijk? Hoe wordt het meisje momenteel opgevangen? Loopt het gevaar? Op basis van deze informatie moet besloten worden hoe het beste kan worden gehandeld. 

Kinderrechtenverdrag

Misschien is het meisje beter af in een veilige omgeving in haar thuisland en moeten daar kinderbeschermingsorganisaties worden ingeschakeld die het kind in samenspraak met de familie kunnen beschermen. Het Kinderrechtenverdrag geeft allerlei aanwijzingen over het beschermen van kwetsbare kinderen. Daar zijn niet alleen wij aan gebonden, maar ook de landen van herkomst. Zij hebben het verdrag immers ook geratificeerd. 

Rol van de overheid

De Nederlandse overheid verplicht om het welzijn van deze kinderen in de gaten te houden. Net zoals ze dat verplicht is te doen bij andere minderjarige kinderen die naar Nederland komen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft hier een rol. Deze kinderen zijn immers kwetsbaar, hebben hier geen sociaal vangnet en spreken de taal niet. 

Er zal dus gekeken moeten worden wat voor een specifiek kind de beste oplossing is. Hoe lastig het in de praktijk vaak ook is om te achterhalen wat de precieze situatie van het meisje is.

Kindbruiden in Syrië en de landen er omheen

In Syrië en de omringende landen stijgt het aantal kindhuwelijken. Precieze cijfers over de hele regio zijn er niet, maar duidelijk is wel dat veel ouders in tijden van oorlog geen andere uitweg zien dan het uithuwelijken van hun dochters. Op die manier blijft haar eer beschermd, en heeft het gezin een mond minder te voeden. 

UNICEF is tegen kindhuwelijken en zet zich op allerlei manieren in om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te  gaan met de overheden om voor wetgeving te zorgen, en met gemeenschappen en lokale leiders om de nadelen te benadrukken. 

De Nederlandse Maaike van Adrichem werkt als specialist kinderbescherming in Jordanië, en zet zich onder andere in om kindhuwelijken te voorkomen. 

Kindbruid Libanon

Hened (14) vluchtte uit Syrië en woont nu in een klein tentenkamp in Libanon. Daar werd ze 18 maanden geleden uitgehuwelijkt. Inmiddels is ze weer weduwe, omdat haar man een half jaar na hun huwelijk gedood werd in Syrië. Hened verloor hun ongeboren kindje, naar eigen zeggen vanwege haar grote verdriet. Veel Syrische meisjes komen in dezelfde situatie als Hened terecht, omdat hun ouders in tijden van oorlog geen andere uitweg dan het huwelijk voor hun dochters zien.

Meisje Libanon

Samira (14) voedt haar zeven maanden oude baby in haar tent in Libanon. Samira werd ontvoerd door IS, maar wist later met behulp van haar ouders te vluchten naar Libanon. Daar werd ze anderhalf jaar geleden uitgehuwelijkt.  

Unicefmkkidsonthemove7 340

Gerelateerd aan dit onderwerp