Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Meer dan 200.000 Nepalezen kregen hulp met geld Giro555

17 september 2015

De opbrengst van de actie 'Nederland helpt Nepal' heeft in totaal ruim 25 miljoen euro opgeleverd. De Samenwerkende Hulporganisaties hebben met dit bedrag noodhulp verleend. Bovendien kunnen ze twee jaar hulpverlening garanderen.

Uit de eerste tussenrapportage van Giro555, die vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat:

  • 155.000 mensen zijn geholpen met materialen voor noodonderdak;
  • hulpverleners 21.030 hygiënepakketten hebben uitgedeeld met daarin bijvoorbeeld zeep, tandpasta en waterzuiveringstabletten;
  • 41.699 mensen voedselpakketten hebben gekregen;
  • 145 tijdelijke leslokalen zijn neergezet.

Naast levensreddende hulp is in de eerste fase ook hulp geboden met het oog op de langere termijn. Zo zijn zaden en landbouwwerktuigen gedistribueerd, zodat mensen steeds minder afhankelijk worden van voedselhulp. Daarnaast zijn boeren die hun inkomsten verloren omgeschoold tot timmerman of bouwvakker. Op die manier kunnen zij bijdragen aan de wederopbouw en in hun eigen inkomen voorzien.

Wederopbouw

"Nepal krabbelt langzaam op. Het accent in de hulpverlening verschuift steeds meer van noodhulp naar wederopbouw, zoals de bouw van permanente woningen, ziekenhuizen en scholen die sterk genoeg zijn om nieuw natuurgeweld te doorstaan," zegt Gijs de Vries, actievoorzitter van Giro555. 

Slecht weer

Alle hulporganisaties noemen het regenseizoen de grootste uitdaging in hun werk. Het slechte weer veroorzaakte modderstromen en landverschuivingen, waardoor wegen onbegaanbaar werden en dorpen onbereikbaar. Hulpverleners moeten plannen dagelijks aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Zo nodig zetten zij helikopters in, maar vaker worden hulpgoederen te voet gebracht met dragers. Overheidsprocedures worden door hulporganisaties als een belemmerende en soms ook vertragende factor in de hulpverlening ervaren.

Discriminatie

Hulpverleners maken zich zorgen over de vele kwetsbare groepen in Nepal, zoals dalits*, vrouwen en mensen met een beperking. Zij worden vaak gediscrimineerd en staan bijvoorbeeld niet op lijsten met hulpbehoevenden. Hulporganisaties zijn extra alert op de hulpverlening aan deze mensen.

Over de actie

De actie 'Nederland helpt Nepal' is op 31 augustus afgesloten met een eindstand van 25.074.780 euro. Hulporganisaties hebben in de eerste maanden gemidddeld ruim een vijfde van het beschikbare hulpgeld ingezet voor noodhulp in Nepal.

Nepal werd op 25 april en 12 mei 2015 getroffen door aardbevingen. Daarbij werden 8.898 mensen gedood en raakten 22.309 mensen gewond. In totaal trof de ramp meer dan 8 miljoen mensen.

Dit zijn de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. Het Lilianefonds is gastdeelnemer bij de Nepal-actie. 

* Dalits (ofwel Onaanraakbaren) vallen buiten het in Nepal gehanteerde kastenstelsel en staan onderaan de maatschappelijke ladder.

UNI185166 Largecomp

UNI185181 Largecomp

UNI185215 Largecomp

Gerelateerd aan dit onderwerp