Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF Nederland werkt aan convenant over internationaal MVO met de kleding- en textielsector

12 september 2015

Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties (waaronder UNICEF Nederland) en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. 

Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.

Knowing and showing

Het convenant heeft een tweeledig doel:

  • substantiële verbeteringen bereiken binnen een termijn van 3-5 jaar voor groepen die in de kleding- en textielketens negatieve effecten ervaren
  • een gezamenlijke oplossing bieden voor problemen op dit vlak die bedrijven niet geheel zelf op kunnen lossen

Een gezamenlijke aanpak gericht op structurele veranderingen via convenanten over internationaal MVO (IMVO) maakt het mogelijk om de beweging te maken van 'naming and shaming' naar 'knowing and showing'.

Deelnemers en thema's

Naast brancheorganisaties in de textiel participeren ook de rijksoverheid, vakcentrales en maatschappelijke organisaties in het proces.

Partijen willen onder andere met elkaar in gesprek over de volgende thema's:

  • sociaal/people, zoals kinderarbeid, sociale dialoog, leefbaar loon, dwangarbeid, vrijheid van vakvereniging, vrouwenrechten en veiligheid en gezondheid
  • planet/milieu, zoals watergebruik, grondstoffen, dierenwelzijn, ecosystemen en waterverontreiniging
  • overkoepelende onderwerpen, zoals due diligence, klachtenmechanismen en  transparantie

Afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten.

Rol UNICEF Nederland

UNICEF Nederland is een van vijf maatschappelijke organisaties die als partij direct aan het proces deelnemen. Onze inbreng en inzet richt zich vooral op het voorkomen en aanpakken van kinderarbeid; de positie van werkende moeders; kinderopvang en een leefbaar loon. Dat moet voor werknemers in de sector zodanig zijn dat zij er minimaal onderdak, goede voeding, veilig drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen van kunnen bekostigen.

Voorzitter 

Onafhankelijk voorzitter van het traject is Pierre Hupperts, partner bij The Terrace. Hupperts heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van MVO en duurzame ontwikkeling en zette diverse multi-stakeholderoverleggen op die hij tevens voorzat. Hij is voormalig directielid van The Body Shop Benelux en was campagneleider van Oxfam Novib. Daarnaast is Hupperts al vele jaren actief in initiatieven die duurzaamheid in de textielsector bevorderen en bracht hij meerdere internationale publicaties uit.

Rol SER en kader

De SER faciliteert het proces op verzoek van partijen in de sector. Het secretariaat van de SER is penvoerder en ondersteunt de voorzitter en de onderhandelende partijen bij het proces richting convenant. Het SER-advies IMVO-convenanten is uitgangspunt en basis voor de facilitering.


De SER-commissie IMVO is niet betrokken bij de facilitering van de totstandkoming van het IMVO-convenant. Wel voert zij eind 2016 een procesevaluatie uit in verschillende sectoren. Deze evaluatie richt zich op de stappen die in verschillende sectoren zijn gezet en op de lessen uit dit proces.

Bangladesh UNI124205 340

 

Bangladesh 340

 

Bangladesh UNI124212 340