Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF ondersteunt oproep kindhuwelijken te stoppen

3 juli 2015

Op donderdag 2 juli 2015 heeft de VN Mensenrechtenraad een resolutie aangenomen om kindhuwelijken te stoppen. UNICEF Nederland steunt de oproep om deze schending van de rechten van jonge kinderen uit te bannen. Kinderen hebben recht op een onbezorgde kindertijd. 

"Kinderen hebben recht op een onbezorgde kindertijd". zegt Jolijn van Haaren van UNICEF Nederland. "Daarom steunen wij de oproep om deze schending van de rechten van jonge kinderen uit te bannen".

Schending van rechten

De Mensenrechtenraad spreekt uit dat het uithuwelijken van kinderen een schending is van hun rechten. Kinderen lopen volgens de Raad risico op geweld door een huwelijk op jonge leeftijd. De negatieve impact op het recht op onderwijs en gezondheidszorg is groot en de seksuele gezondheid en rechten van meisjes staan onder druk.

Aantal kindhuwelijken

Wereldwijd zijn meer dan 700 miljoen vrouwen getrouwd voor hun 18e verjaardag. Ongeveer 250 miljoen vrouwen trouwden zelfs voor hun 15e verjaardag, dat is één op de drie vrouwen.  Kindhuwelijken komen het meest voor in Zuid Azië en Sub-Sahara Afrika. In Niger komen kindhuwelijken het meest voor, daar trouwde 77 procent van de vrouwen tussen de 20 en 49 jaar als kind. In India trouwen de meeste meisjes voor hun 18e verjaardag, daar is één op de drie meisjes een kindbruid.

Het werk van UNICEF

Al jaren zet UNICEF zich in om kindhuwelijken tegen te gaan. "Het aantal meisjes dat wordt uitgehuwelijkt is nog veel te hoog", vertelt Jolijn van Haaren van UNICEF Nederland. "Via projecten in vele landen werkt UNICEF eraan dat mensen zich bewust worden van de negatieve gevolgen van kindhuwelijken. De wetgeving die er vaak wel is, wordt niet nageleefd. UNICEF vraagt daar voortdurend aandacht voor."

Het uitbannen van kindhuwelijken is een zaak van lange adem, beseft Van Haaren. "Daarom zijn we blij met de krachtige uitspraak van de VN Mensenrechtenraad. Dat is weer een stap om landen te overtuigen actief mee te werken. Nu is de tijd om ons te verenigen in de strijd tegen kindhuwelijken."

Kans om te leren

Door kindhuwelijken te stoppen geef je meisjes de kans op een veilige en onbezorgde kindertijd. Meisjes zijn minder snel blootgesteld zijn aan geweld en misbruik en de kans is groter dat ze hun school afmaken. Zo heeft elk kind de kans om te leren en zich optimaal te ontwikkelen.

De resolutie over het voorkomen en tegengaan van kindhuwelijken werd ondersteund door 88 staten, waaronder landen waar kindhuwelijken nog veel voorkomen. Zij erkenden dat kindhuwelijken een barrière vormt voor duurzame ontwikkeling en stemden ermee in om kindhuwelijken een prioriteit te maken in de ontwikkelingsagenda vanaf 2015.

Kindhuwelijken

KIndhuwelijken 2

Gerelateerd aan dit onderwerp