Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

VN tikt Nederland op vingers over kinderrechten

11 juni 2015

Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties concludeert dat Nederland tekort schiet bij de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Comité uit vooral haar zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Eens in de vijf jaar spreekt het Comité van de VN zich uit over de naleving van het verdrag waar Nederland haar handtekening onder heeft gezet en zodoende aan gebonden is. Op 10 juni heeft het VN-Kinderrechtencomité haar aanbevelingen gepubliceerd.

Eens in de vijf jaar spreekt het Comité van de VN zich uit over de naleving van het verdrag waar Nederland haar handtekening onder heeft gezet en zodoende aan gebonden is. Op 10 juni heeft het VN-Kinderrechtencomité haar aanbevelingen gepubliceerd. Het Comité heeft vooral kritiek op de volgende punten:

Decentralisatie van de jeugdzorg

De decentralisatie van de jeugdzorg baart het Comité zorgen, zij wijst in het rapport op de risico's van de decentralisatie jeugdzorg. Het signaleert dat er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de jeugdhulp die kinderen in verschillende gemeenten krijgen en de enorme tijdsdruk waarmee de veranderingen door de gemeenten moeten worden ingevoerd. Het Comité benadrukt dat de toegang tot de kwaliteit van het aanbod in de jeugdzorg overal goed moet zijn. "Het snijden in budgetten mag nooit ten koste gaan van de zorg voor kinderen", zegt Maartje Berger van Defence for Children.

Vreemdelingenkinderen

Ook maakt het Comité zich duidelijk zorgen over vreemdelingenkinderen en stelt dat in de asielprocedure het belang van het kind voorop moet staan. Dat is een aanbeveling met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het Nederlands asielbeleid, legt Sabine de Jong van UNICEF uit. "Vreemdelingenkinderen worden nu in de eerste plaats als vreemdeling gezien en pas daarna als kind. Nederland zal nu duidelijk moeten maken dat in het asielbeleid - van binnenkomst tot vertrek -  de belangen van het kind voorop staan zoals het VN-Kinderrechtenverdrag eist."

Kindermishandeling

Het Comité is bezorgd over het grote aantal kinderen dat slachtoffer wordt van kindermishandeling. Vooral de stijgende aantallen kinderen die verwaarloosd worden of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook het aantal kinderen dat in instellingen of pleegezinnen woont en seksueel misbruik meemaakt baart borgen. "Het Comité roept de regering op om de aanpak van kindermishandeling, van preventie tot dadervervolging, te verstevigen", legt Mariëlle Dekker van Augeo uit. "Het Comité vindt dat de preventieve maatregelen van gemeenten ontoereikend zijn en dat de hulp die mishandelde kinderen krijgen onvoldoende is." Het Comité adviseert de rijksoverheid om op landelijk niveau cijfers te verzamelen over de kwaliteit en effectiviteit van deze hulp.

Kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk

Dat kinderen in het Caribische deelvan het Koninkrijk dezelfde rechten genieten als kinderen in Europees Nederland wordt door het Comité benadrukt. "Ze geven hiermee een duidelijk signaal dat Nederland hier haar verantwoordelijkheid beter moet oppakken", legt Karin Kloosterboer van UNICEF uit. Volgens Kloosterboer moet er nog veel gebeuren om die rechten te garanderen zoals armoedebestrijding en bescherming tegen huiselijk geweld. "Het Comité vindt dat beter moet worden bijgehouden hoe het met deze kinderen gaat en vraagt om meer middelen. Dat zijn stevige aanbevelingen om de situatie van Koninkrijkskinderen te verbeteren."

Kinderrechten en bedrijven

De Nederlandse overheid wordt door het Comité gevraagd nadrukkelijk om duidelijke regels voor en afspraken met het bedrijfsleven over het respecteren van kinderrechten. Mark Wijne van UNICEF legt uit: "Zo moeten negatieve gevolgen van bijvoorbeeld grootschalige commerciële landbouw en mijnbouw waar ook Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn,  voorkomen worden en slachtoffers genoegdoening krijgen."

Naast bovengenoemde punten zijn er nog meer punten waar het Comité zich zorgen over maakt. Voor 400.000 kwetsbare kinderen in Nederland is, volgens Aloys van Rest (voorzitter van het Kinderrechtencollectief), blijvende aandacht nodig. "De aanbevelingen van de Verenigde Naties zouden de basis moeten vormen van het verbeteren van het regeringsbeleid voor alle kinderen in het Koninkrijk, daarover gaan we graag met de regering in gesprek."

 

Kinderrechtenverdrag

Foto 1 Geneve 340

Foto Geneve 3 340