Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Symposium Growing up in conflicts: The impact on children’s mental health and well-being

28 mei 2015

Op 26, 27 en 28 mei hebben UNICEF New York en het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met andere partners een symposium georganiseerd over de gevolgen voor  kinderen die opgroeien in conflictsituaties. Drie dagen kwamen experts op het gebied van psychosociale hulp uit heel de wereld bijeen om kennis met elkaar te delen en na te denken over wat er nog nodig is. 

Op 26, 27 en 28 mei hebben UNICEF New York en het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met andere partners een symposium georganiseerd over de psychosociale gevolgen voor kinderen en jongeren die opgroeien in conflictsituaties. Drie dagen komen experts op het gebied van psychosociale hulp uit heel de wereld bijeen om kennis met elkaar te delen en na te denken over hoe de hulpverlening verbeterd kan worden.

Op het symposium zijn professionals uit landen als Libanon, Jordanie, Centraal Afrikaanse Republiek, Syrie, Zuid Soedan, Somalie en Irak aanwezig. Zij zijn werkzaam voor organisaties als UNICEF, Warchild, Save the Children, UNHCR of verbonden aan universiteiten of werkzaam voor overheden.

Doel van het symposium

Het doel is om aan het eind van het symposium met concrete plannen te komen waarmee meer kinderen in conflictgebieden beter geholpen kunnen worden. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het aantal kinderen dat bereikt kan worden. Op dit moment worden er maar 3 miljoen kinderen bereikt, terwijl tientallen miljoenen kinderen een vorm van hulp nodig hebben. Het aantal conflicten neemt toe en de conflicten worden langdurend. Er is behoefte aan het creeren van capaciteit in landen om op de langere termijn te zorgen voor veerkrachtigheid bij kinderen en jongeren in conflictgebieden.

Onderzoek

Een belangrijke vraag hierbij is hoe academisch onderzoek vertaald kan worden naar de dagelijkse realiteit van de hulpverleners in het veld. Er wordt veel onderzoek gedaan maar het valt niet mee om de resultaten van toegevoegde waarde te laten zijn in de praktijk. Dit heeft er vaak mee te maken dat hulpverlening precies op maat moet zijn voor de lokale context, zoals de cultuur. En tegelijkertijd is de urgentie om hulp te verlenen heel groot en is er weinig tijd om diepgaand voorwerk te doen.

Aandacht voor adolescenten

Ook is het van belang om kinderen in elke fase van de levenscyclus mee te nemen. Nu ligt de focus vaak op kleine kinderen terwijl het juist belangrijk is dat adolescenten aandacht krijgen. Zij zijn vaak mentaal beschadigd door wat zij meegemaakt hebben. Ook beseffen ze vaak de uitzichtloosheid van de situatie waarin ze zitten, bijvoorbeeld als vluchteling. Ze ondervinden psychologische problemen doordat ze in een situatie zitten met weinig kansen en weten niet hoe ze hun toekomst moeten vormgeven. Hier hebben ze hulp bij nodig.

De kracht van het symposium ligt in de diversiteit van de samenstelling van de groep. Experts op verschillende thema's vanuit de hele wereld kijken hoe ze gezamenlijk de totale problematiek van psychosociale hulpverlening aan kinderen en jongeren kunnen aanpakken in plaats van zich te richten op slechts één aspect. 

Foto1 340

Foto 3 340