Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechtencomité beoordeelt Nederland

28 mei 2015

Het VN-kinderrechtencomité komt elke 5 jaar bijeen in Genève om te toetsen of landen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van de rechten van kinderen. Dit jaar was Nederland aan de beurt. 

''De vragen van het comité waren erg goed! Maar ik vond dat de Nederlandse delegatie soms wel om de vraag heen draaide'', zegt Gulperi Akyuz van 17. Ze is een van de Nederlandse jongeren die op 27 mei in Genève te gast is bij de zitting van het VN-Kinderrechtencomité.

VN: Grote zorgen over decentralisaties jeugdzorg

In september werd ze samen met andere jongeren gehoord door het comité ter voorbereiding op de zitting van deze week. ''Ik heb toen verteld over de risico's die de veranderingen in de jeugdzorg geven. Daar heb ik zelf mee te maken gehad. Soms voelen jongeren zich thuis niet veilig, maar moeten dan toch terug.'' Ze is even stil voor ze verder gaat. ''Ik vond het geweldig dat de leden van het comité doorvroegen op dit punt.''

Naima Dhawtal (18) valt haar bij. ''Je merkte dat ze echt iets deden met onze opmerkingen over de risico's van decentralisaties.'' Comitélid Madi wees Nederland op het risico dat de kinderrechten in de ene gemeente beter worden gehandhaafd dan in een andere gemeente. Dit botst met de verplichting van de overheid om overal in Nederland de kinderrechten te beschermen.

''Het comité benadrukte dat er minimumstandaarden gelden voor gemeenten'', legt kinderrechtendeskundige Maartje Berger van Defence for Children uit. ''Ze waren ook kritisch op de manier waarop dit wordt bijgehouden. Ze vroegen of er ook kwalitatief onderzoek kan worden gedaan in plaats van alleen maar kwantitatief. Die cijfers zeggen niet alles is hun boodschap.''

Comité komt 5-jaarlijks bijeen

Het VN-kinderrechtencomité komt elke 5 jaar bijeen in een gebouw met uitzicht op het meer van Genève om te toetsen of landen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van de rechten van kinderen. Hoewel het uitzicht idyllisch is, werden er harde noten gekraakt over de situatie van kinderen in Nederland. De decentralisatie van jeugdzorg was een belangrijk punt van aandacht, maar ook over de situatie van kinderen op de eilanden en migratie had het Comité kritische vragen.

Situatie kinderen op de eilanden niet op orde

Kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer van UNICEF volgt de situatie van kinderen op de Caribische eilanden op de voet. ''Het comité is bezorgd over (huiselijk) geweld en kindermishandeling, armoede, obesitas en het ontbreken van gezond eten en beweging. Bovendien stelden ze kritische vragen over het aantal tienerzwangerschappen. Dat zijn terechte zorgen'', zegt Kloosterboer. Ze was dan ook tevreden met de boodschap van het comité: deze kinderen verdienen dezelfde kansen als de kinderen in Europees Nederland. ''Ook Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen op de eilanden.''

Asielzoekerskinderen

Het comité had veel vragen over de rechten van asielzoekerskinderen, maar voor kinderrechtendeskundige Sabine de Jong van UNICEF is de kernvraag niet beantwoord: "Helaas is de regering niet ingegaan op de vraag hoe ze ervoor zorgen dat het belang van het kind centraal staat in het vreemdelingenrecht. Asielzoekerskinderen lopen tegen veel problemen aan waardoor het antwoord op die vraag juist nu zo belangrijk is."

Jeugdstrafrecht

Voor jeugdstrafrecht ruimde het comité veel tijd in. Er waren kritische vragen over DNA-afname bij minderjarige veroordeelden en de termijn in de politiecel. Ook suggereerde het comité dat er meer specialisatie nodig is bij de politie en het Openbaar Miniserie. Maartje Berger (Defence for Children): ''de antwoorden van Nederland gaven nog niet veel hoop op verbetering, maar de vragen zijn wel een stimulans voor meer kindvriendelijk beleid bij politie en Openbaar ministerie.''

Volgens Aloys van Rest, voorzitter van het kinderrechtencollectief, heeft Nederland nu al een stevige opdracht meegekregen in deze zitting van het comité. ''Nederland kreeg op een aantal thema's pittige vragen en ik verwacht dat we die thema's ook terug gaan zien in de aanbevelingen die het Comité binnenkort doet.'' Hij is blij met de toezegging die Nederland tijdens de sessie deed om structureel jongeren te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Van Rest: ''Het is spannend hoe Nederland dit uit gaat werken, maar als het lukt, is het winst voor jongerenparticipatie. Dan wordt de stem van kinderen hopelijk beter gehoord!''

Foto 1 Geneve 340

Geneve 2 340

Foto Geneve 3 340