Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nederlandse kinderen weten te weinig over hun rechten

30 april 2015

In Nederland worden kinderen onvoldoende geïnformeerd over hun eigen rechten. Dat blijkt uit UNICEF-rapport 'Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries' dat vandaag verscheen. 

Het rapport onderzocht in 26 welvarende landen hoe kinderen op school leren over hun eigen rechten. Nederland scoort hier onvoldoende. 

UNICEF vindt het belangrijk dat kinderen leren over hun rechten. School is daar de uitgelezen plek voor: het sluit aan bij bestaande kerndoelen en past binnen het vak wereldoriëntatie. In Nederland maakt kinderrechteneducatie echter geen deel uit van het verplichte schoolcurriculum. Dat betekent dat op sommige scholen kinderen wel leren over hun rechten en op andere scholen niet. Wij vinden dat alle kinderen les moeten krijgen over hun rechten.

Kinderrechteneducatie maakt verschil

Niet alleen vinden we het belangrijk dat kinderen weten dat ze rechten hebben, maar vooral wat die rechten precies inhouden. Het onderzoek van UNICEF laat zien dat kinderen, door te leren over hun rechten, waardes ontwikkelen die ten grondslag liggen aan de democratie. Kennis hebben van eigen rechten zorgt ervoor dat kinderen ook leren hoe zij moeten opkomen om de rechten van anderen te beschermen. Dat komt de sfeer in de klas ten goede omdat kinderen leren meer respect voor de leraar en elkaar te hebben. Ook zorgt het ervoor dat kinderen meer betrokken raken bij de samenleving als geheel.

Behoefte

Eerder dit jaar heeft UNICEF Nederland een onderzoek uitgevoerd onder zo'n 700 leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Hieruit bleek dat 76 procent van de basisschoolleerkrachten en 62 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs educatie over kinderrechten zeer belangrijk vindt. Toch geeft maar een gering percentage van de docenten er les in. Dat komt door tijdsgebrek, maar ook omdat leraren vaak niet weten hoe ze het beste les kunnen geven over kinderrechten. Uit het rapport 'Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries' blijkt dat leraren in geen van de 26 onderzochte landen, cursussen of trainingen krijgen op het gebied van kinderrechten. UNICEF Nederland vindt dat leraren getraind moeten worden in het lesgeven over kinderrechten.  

2015 een belangrijk jaar

UNICEF Nederland maakt deel uit van het Platform Mensenrechteneducatie. Deze coalitie van maatschappelijke organisaties zet zich ervoor in om educatie over kinderrechten en mensenrechten verplicht te stellen in het curriculum zodat alle kinderen in Nederland leren over hun rechten en plichten. Hiervoor is 2015 een belangrijk jaar: het Platform Onderwijs 2032 onderzoekt op dit moment hoe het curriculum van scholen er in de toekomst uit moet komen te zien. In dit debat is nog weinig aandacht voor educatie over kinderrechten en mensenrechten. Daar wil UNICEF Nederland met het Platform Mensenrechteneducatie verandering in brengen.

Lees hier het rapport Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries'.

Childrens Rights