Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Reactie UNICEF vluchtelingencrisis Middellandse Zee

24 april 2015

UNICEF is bezorgd over de situatie en het lot van kinderen en hun ouders die via gevaarlijke routes, zoals die over Middellandse Zee, naar Europa vluchten. Bij de recente drama's op de Middellandse Zee zijn veel kinderen met hun ouders omgekomen. 

UNICEF riep 2014 uit tot een rampjaar voor kinderen. Dit is terug te zien in de grote groepen asielzoekers die nu naar Europa komen.

Kinderen verlaten hun land van herkomst om verschillende redenen. Ze vluchten voor vervolging, gewapend conflict, exploitatie of armoede. Ze vluchten met hun familie, zijn gestuurd, of vertrekken op eigen initiatief om te overleven, op zoek naar een opleiding of werk. Kinderen kunnen familie onderweg zijn kwijtgeraakt of juist op zoek zijn naar gevluchte familieleden. Veel kinderen zijn slachtoffer van mensenhandel. Vaak is het echter een combinatie van factoren. Kinderen zijn tijdens deze tocht extra kwetsbaar om het slachtoffer te worden van misbruik en uitbuiting. Maar ook na de overtocht, als zij die al overleven, komen kinderen vaak terecht in onveilige en ongeschikte omstandigheden. Dit is in strijd met het VN-kinderrechtenverdrag.


Eerst kind, daarna pas vreemdeling

Wat de omstandigheden en redenen ook zijn voor kinderen om naar Europa te komen; een kind is een kind en daarna pas een vreemdeling. Kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben bescherming nodig, vooral die kinderen die tijdelijk of voor altijd de steun van hun familie moeten missen. Zij hebben recht op speciale bescherming en behandeling. Dit staat in het VN-kinderrechtenverdrag. UNICEF dringt erop aan dat bij alle acties ten behoeve van vreemdelingenkinderen het belang van het kind voorop staat. Onafhankelijk van een vluchtelingen- of migrantenstatus hebben kinderen recht op veilige opvang met toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale en juridische bijstand.


Wat vindt UNICEF van de voorgestelde oplossingen?

UNICEF verwelkomt het op 21 april 2015 door de EU aangenomen 10-punten plan. Daarnaast pleiten we voor veilige opvang van kinderen en hun families in zowel Europa als in de regio waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Het is van groot belang dat kinderen in alle landen wettelijk de mogelijkheid hebben (duurzame) internationale bescherming aan te vragen.


Wat doet UNICEF om de situatie in de landen van herkomst te verbeteren?

In landen van herkomst werken we aan het versterken van kinderbeschermingssystemen en aan het tegengaan van oorzaken van migratie zoals armoede, conflict en discriminatie. Er wordt intensief gewerkt in landen die zijn getroffen door conflicten, zoals Syrië en Somalië.


Wat doet UNICEF voor de situatie van vreemdelingenkinderen in Nederland?

In eigen land zetten we ons in voor het verbeteren van de situatie van kinderen die gevlucht zijn. Dit zijn enkele publicaties van UNICEF Nederland over de situatie van vreemdelingenkinderen: 

  • Om een kanttekening te plaatsen bij de vermeende aanzuigende werking die als argument wordt gegeven voor een strenger asielbeleid, schreef collega Jan Murk een opiniestuk dat op 24 april verscheen in de Volkskrant. Lees hier het volledige artikel.
  • UNICEF Nederland deed uitgebreid onderzoek naar de situatie van kinderen in asielzoekerscentra. Lees hier het in 2009 gepubliceerde onderzoeksrapport 'Kind in het centrum; Onderzoek naar kinderen in asielzoekerscentra (azc)'. 
  • De Werkgroep Kind in AZC, waar UNICEF Nederland deel van uitmaakt, bracht sindsdien verschillende publicaties uit over kinderen en jongeren in de asielopvang.
  • In februari 2015 publiceerde UNICEF Nederland het rapport ' Children's Rights in return policy and practice in Europe', over de noodzaak voor een kindvriendelijk terugkeerbeleid voor minderjarige asielzoekers. 
  • Vanaf 2013 werken we aan kind specifieke landenrapporten (Child Notices) over de situatie van kinderen in het land van herkomst. Deze rapporten kunnen gebruikt worden door immigratieautoriteiten, advocaten, voogden en mentoren in de asielprocedures van kinderen. Ook vragen we in media aandacht voor de situatie van de landen van herkomst. Collega Marieke Roelfsema sprak 21 april samen met GroenLinks Eerste Kamerlid Tineke Strik hierover bij  Radio1.   
  • Sinds 2013 bestaat de website 'Tell me!' met daarop informatie over de situatie van kinderen in asielzoekerscentra.

Gerelateerd aan dit onderwerp