Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Verdubbeling van moeders die 6 maanden of langer borstvoeding geven

17 april 2015

Uit de Peiling Melkvoeding 2015 van TNO onder ruim 1700 vrouwen blijkt dat steeds meer vrouwen langer borstvoeding geven. Het percentage moeders dat na 6 maanden borstvoeding geeft is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2010. Recent onderzoek van het RIVM bevestigt eerder onderzoek dat borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van kind en moeder. 

Recent onderzoek van het RIVM bevestigt eerder onderzoek dat borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van kind en moeder. TNO doet sinds 2001 onderzoek naar het percentage moeders dat borstvoeding geeft. In 2015 zien we voor het eerst dat moeders langer doorgaan met het geven van borstvoeding. In 2015 geeft 39% van de moeders na 6 maanden borstvoeding, terwijl dat in 2010 18% was. Het percentage moeders dat start met het geven van borstvoeding ligt in al die jaren steeds rond de 80%. Hoogopgeleide moeders starten vaker met borstvoeding (90%) dan laagopgeleide moeders (69%) (cijfers 2015). In 2015 zien we in de eerste twee weken na de geboorte de grootste daling van het aantal moeders dat borstvoeding geeft. Redenen hiervoor zijn twijfels over voldoende melk, pijn bij het voeden en problemen met de aanlegtechniek.

Gezondheidseffecten van borstvoeding

In een recente literatuurstudie bevestigt het RIVM opnieuw dat borstvoeding geven gezond is voor kind en moeder. Voor dit onderzoek zijn 44 artikelen geanalyseerd. Het meest duidelijke effect is te zien op de directe gezondheid van de baby, zoals bescherming tegen infectieziekten. Maar er zijn ook gunstige effecten in de periode na de borstvoeding, zoals bescherming tegen overgewicht. Daarnaast is er een beschermend effect voor de gezondheid van de moeder op de langere termijn. Zo hebben vrouwen die geruime tijd borstvoeding hebben gegeven, waarschijnlijk een lager risico op onder andere een hoge bloeddruk. Dat borstvoeding gezonder is vergeleken met kunstvoeding noemen moeders in de peiling van TNO als belangrijkste reden om te starten met borstvoeding.

Krachten bundelen

De afgelopen jaren heeft het Platform Borstvoeding zich ingezet om borstvoeding geven vanzelfsprekender te maken. In dit platform is een groot aantal organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg rond borstvoeding. Het Platform Borstvoeding zet zich in om de kwaliteit en continuïteit van de zorg ten aanzien van borstvoeding te verbeteren, zodat vrouwen die borstvoeding willen geven daarin optimaal ondersteund worden. Vandaag wordt een pledge voor het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid aangeboden aan het programmabureau Alles is gezondheid. De pledge is gericht op het verminderen van het percentage moeders dat binnen 1 maand stopt met het geven van borstvoeding, terwijl zij van plan waren langer borstvoeding te geven.

Borstvoeding redt levens

Borstvoeding is voor kinderen in veel landen waar UNICEF actief is nog steeds een zaak van leven of dood. Maar ook in Nederland is borstvoeding een manier om de gezondheid en voeding van zuigelingen en jonge kinderen te verbeteren. Borstvoeding bevat namelijk alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een kind. Bovendien beschermt borstvoeding pasgeborenen tegen gevaarlijke ziektes en infecties. De kans en keuze van moeders om borstvoeding te geven moet daarom ook hier beschermd en gesteund worden. Hierbij hoort bescherming tegen ongewenste en onnodige reclame voor zuigelingenvoeding.

WHO code

De WHO Code, die mede dankzij UNICEF's inspanningen is opgesteld, heeft als doel de reclame voor kunstvoeding te reguleren. De Code legt beperkingen op aan de marketing van voedingsmiddelen voor zuigelingen. Sinds het verschijnen van de Code in 1981 is deze door de wereldgezondsheidsvergadering (het hoogste beslissorgaan van de WHO)aangevuld met 15 verduidelijkende resoluties  over voeding van zuigelingen en jonge kinderen. Tot voor kort was deze Code alleen in het Engels beschikbaar maar nu is de WHO Code met aanvullende resoluties vertaald. Met deze Nederlandse vertaling kan de kennis van zorgverleners, fabrikanten en marketeers van zuigelingenvoeding en onderwijsinstellingen gericht op de zorg vergroot worden. Ook is het nu makkelijker voor hen om hiermee te werken. Kijk hier voor de WHO Code.

Gerelateerd aan dit onderwerp