Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF en ING verbeteren onderwijs voor 1 miljoen kinderen

17 april 2015

De afgelopen tien jaar hebben UNICEF en ING één miljoen kinderen over de hele wereld bereikt met beter onderwijs. UNICEF en ING hebben onlangs hun partnership vernieuwd en zullen beginnen aan de tweede fase van de samenwerking gericht op de ontwikkeling van jongeren.


Sinds 2005 hebben ING medewerkers en klanten over de hele wereld geld ingezameld voor UNICEF en zo de toegang tot onderwijs verbeterd voor kinderen in landen als Brazilië, Ethiopië, India, Nepal, Madagaskar en Zambia. Ook is er geïnvesteerd in het trainen van onderwijzers en het ontwikkelen van nieuwe manieren om kinderen in afgelegen gebieden te bereiken. Naast de medewerkers van ING is ook de klant in Nederland sinds eind 2013 betrokken bij de samenwerking door middel van de Spaarrekening voor UNICEF, de klant spaart zoals hij gewend is en steunt tegelijkertijd het werk van UNICEF. UNICEF Nederland ontvangt 0,1% rente op jaarbasis over het gemiddelde totaalsaldo van alle Spaarrekeningen voor UNICEF.  

Vernieuwende onderwijsaanpak

ING en UNICEF hebben zich gericht op de meest kwetsbare kinderen in de meest afgelegen gebieden. In Ethiopië bijvoorbeeld, was ING één van de eerste investeerders in een alternatieve vorm van onderwijs voor nomadenkinderen. Kleine schooltjes werden opgericht waarbij de schooltijden werden aangepast aan het leef- en verplaatsingsritme van de nomaden. De aanpak bleek succesvol en wordt inmiddels landelijk ingezet om daarmee in heel Ethiopië kinderen in afgelegen gebieden te bereiken met onderwijs. Ook in Nepal was ING één van de eerste investeerders die in 2013 het initiatief nam een programma speciaal gericht op jongeren te steunen. 

Veel bereikt

ING en UNICEF kijken terug op een decennium waarin mooie resultaten zijn bereikt voor kinderen. Zo hebben in India 37.622 meisjes kosteloos transport naar school ontvangen. Naar school gaan was voor veel Indiase meisjes te ver of te gevaarlijk, dankzij de steun van ING konden ze toch naar school. Het partnership heeft 720 onderwijscentra voor voormalige kindarbeiders ondersteund en 3.000 scholen hebben trainingsmateriaal en trainingen voor onderwijzers ontvangen. Zo'n 10.000 kinderen uit Zambia die nooit naar school zijn geweest, gaan nu naar school. In Ethiopië zijn 458 alternatieve scholen gebouwd waar zo'n 50.000 nomadenkinderen profijt van hebben. Ook zijn zo'n 3.400 leraren uit de gemeenschap getraind om op een kindvriendelijke manier les te geven. En middels de Spaarrekening voor UNICEF gaf ING, samen met de klant, in 1 jaar tijd 1.280 kleuters in Madagaskar toegang tot kwalitatief kleuteronderwijs.

2015 en verder

Vanaf april 2015 richten UNICEF en ING zich op jongeren. Te veel van de 1.2 miljard jongeren wereldwijd dreigen tussen wal en schip te raken, hun inspraak in de maatschappij is vaak beperkt en aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt is op zijn zachts gezegd een uitdaging. De komende drie jaar zullen  ING en UNICEF samen jongeren helpen om sociaal-economisch op eigen benen te staan in de samenleving waar ze opgroeien. Jongeren leren bijvoorbeeld hoe ze inspraak krijgen in de gemeenschap, ze leren hoe ze zelf een bedrijfje kunnen starten en ze leren sociale vaardigheden en kunnen vakopleidingen volgen.

 

Ethiopië 340

Dankzij het ING-UNICEF Partnership hebben één miljoen kinderen wereldwijd beter onderwijs.

Mohamed 340

Achter al deze resultaten, schuilen verhalen van kinderen en onderwijzers. Eén van die verhalen is  het verhaal van Mohamed; een jongen uit Ethiopië die tot zijn elfde jaar bezig was met het hoeden van geiten. Hij was één van de eerste kinderen die onderwijs kreeg via het alternatieve schoolprogramma dat wordt ondersteunt door ING in Ethiopië.

Gerelateerd aan dit onderwerp