Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Meer dan 16.000 kinderen verloren ouders of verzorgers aan ebola

6 februari 2015

Van ongeveer 16.600 kinderen in Guinee, Liberia en Sierra Leone is geregistreerd dat zij een of beide ouders of verzorgers verloren aan ebola. UNICEF helpt de kinderen te identificeren en verstrekt directe zorg en bescherming, via de familie, de gemeenschap of pleeggezinnen.

Bijna 3600 kinderen verloren beide ouders of verzorgers. In Guinee zijn alle 773 kinderen die beide ouders verloren, geplaatst bij familie. In totaal is minder dan drie procent van de getroffen kinderen buiten de familie of gemeenschap geplaatst. "Na aanvankelijke angsten en misvattingen over ebola, zorgt familie in de meeste gevallen voor de kinderen die hun ouders zijn verloren," aldus Manuel Fontaine, UNICEF directeur voor West- en Centraal-Afrika. "Dit toont de kracht van familiebanden en de buitengewone veerkracht van gemeenschappen in een tijd van grote ontberingen."

De identificatie van kwetsbare kinderen hen te verzorgen en beschermen is en was een van de vele uitdagingen tijdens de ebolacrisis. In de regio was het maatschappelijk welzijn en de bescherming van kinderen al zwak voor de uitbraak van ebola. Kinderen en de gezinnen die voor hen zorgen krijgen geld en materiële bijstand en worden geholpen bij het weer naar school gaan. Daarnaast krijgen de kinderen psychosociale steun bij het verwerken van hun verlies. Kinderen die in fysiek contact stonden met een ebolapatiënt zijn voorzien van de juiste zorg gedurende de maximale incubatietijd (21 dagen) van het virus. Meer dan 90 procent van deze ruim 250 kinderen werden kort na de quarantaineperiode opgevangen door familieleden.

UNICEF heeft daarnaast een netwerk opgezet van ebola overlevenden. De 'overlevers' zijn cruciaal bij het ondersteunen van de kinderen, omdat zij hen normaal konden verzorgen zonder angst voor infectie. Manuel Fontaine van UNICEF: "Nu de door ebola getroffen landen richting herstel gaan, moeten we de gelegenheid aanpakken om de bescherming van kinderen te verbeteren voor alle kwetsbare kinderen. We hebben een kans om kinderhuwelijken, kinderarbeid, seksueel geweld en uitbuiting aan te pakken, problemen die al bestonden voor uitbraak van ebola."

Ebola Essay 3

Ebola Essay 13

Gerelateerd aan dit onderwerp