Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Extra steun voor kinderen in Caribisch Nederland

1 december 2014

De Tweede Kamer heeft op 27 november besloten om 3 miljoen euro aan extra middelen vrij te maken voor de kinderen die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgroeien. Daarnaast heeft de Kamer gezorgd dat de ouders van deze kinderen vanaf januari 2016 kinderbijslag krijgen.

Dat krijgen ze nu nog niet, terwijl de eilanden wel staatkundig onder Nederland vallen. UNICEF Nederland is zeer verheugd over dit nieuws en is nauw betrokken bij de besteding en het beheer van de extra gelden.

Armoede, geweld en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden

Aandacht en steun voor de kinderen op de tropische Nederlandse eilanden is hard nodig. UNICEF Nederland presenteerde vorig jaar onderzoeken waaruit bleek dat er urgente kinderrechtelijke problemen zijn: www.unicef.nl/koninkrijkskinderen. Armoede, geweld en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn hardnekkig. De mensen die zich dagelijks in Caribisch Nederland inzetten om kinderen een beter leven te geven, doen wat ze kunnen, maar hun capaciteit is onvoldoende. Bovendien blijft het 'dweilen met de kraan open', als gezinnen maar net overleven en basale zaken als een dak boven hun hoofd of ontbijt ontberen.

Zichtbaar

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kinderrechten aldaar. Toch zijn de kinderen op de drie eilanden niet altijd even zichtbaar geweest. Met de recente maatregelen maakt de Kamer duidelijk dat zij deze kinderen niet vergeet. UNICEF Nederland juicht dat van harte toe en adviseert over de manier waarop de extra middelen worden ingezet, zodanig dat ze de situatie structureel verbeteren, zo efficiënt mogelijk worden ingezet en ten goede komen aan de kinderen.