Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Gezinslocaties ziekmakend en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen

4 november 2014

Kinderen die samen met hun ouder(s) in zogenaamde gezinslocaties wonen, noemen de situatie er ziekmakend. De kinderen worden geïsoleerd, uitgesloten van de Nederlandse samenleving en voelen zich gevangen en angstig.

Kinderen lopen hier schade op en worden bedreigd in hun ontwikkeling, wat in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit blijkt uit de publicatie 'Het is hier in één woord gewoon… stom!; Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties' van de Werkgroep Kind in azc. Jongeren uit gezinslocaties overhandigen het rapport op woensdag 5 november zelf aan Tweede Kamerleden om 16:00 uur in Nieuwspoort. 

Ruim 1.100 kinderen groeien op in gezinslocaties

In Nederland zijn er acht gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde gezinnen worden opgevangen. Er groeien ruim 1.100 kinderen op. De gezinslocaties hebben een streng, vrijheidsbeperkend regime en zijn sober wat betreft voorzieningenniveau. Er wonen gezinnen die terug moeten keren naar hun land van herkomst, maar nog geen 12% van de bewoners keert daadwerkelijk terug. Veel gezinnen kunnen of durven niet terug. Er heerst veel stress en spanning als gevolg van de constante dreiging van uitzetting. Uit eerder onderzoek van de Werkgroep Kind in azc bleek dat een gezinslocatie geen geschikte plek is voor kinderen. Omdat het aantal gezinslocaties toeneemt en de kinderen er steeds langer wonen, heeft de Werkgroep opnieuw onderzoek gedaan naar het perspectief van de kinderen.

Situatie gezinslocaties ziekmakend

De Werkgroep Kind in azc vroeg kinderen en jongeren naar hun mening over de gezinslocaties. De kinderen noemen de situatie "ziekmakend". Ze hebben psychische en fysieke klachten die vaak niet serieus worden genomen. Veel kinderen hebben last van slaapstoornissen, ondervinden concentratieproblemen en maken zich voortdurend zorgen over hun familieleden en over de toekomst. Deze angst en onzekerheid heeft weerslag op de motivatie en prestaties van kinderen op school. Deze situatie is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook de Nederlandse rechter oordeelde op 2 oktober 2014 dat kinderen schade oplopen op de gezinslocatie aangezien er een gebrek is aan privacy en nachtrust.

De Werkgroep Kind in azc roept de Nederlandse regering op om kinderen op te vangen conform de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag, op de vooravond van het 25-jarig bestaan van dit verdrag (op 20 november). 

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie.

Het is hier... stom!