Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF spreekt met VN-Comite over situatie voor Nederlandse kinderen

23 september 2014 UNICEF spreekt, als onderdeel van het Kinderrechtencollectief, op woensdag 24 september met het VN-Kinderrechtencomité in Genève over de situatie van kinderen en jongeren in Nederland. Een bijzonder moment: slechts eens in de vijf jaar mogen NGO's en UNICEF langskomen om hun visie te geven op wat er beter kan en moet in Nederland.

In het rapport dat het Kinderrechtencollectief hiervoor schreef, het zogenoemde NGO-rapport, staan veel punten van kritiek. Onder meer waar het gaat om het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en de behandeling van vreemdelingenkinderen, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Extra aandacht gaat uit naar de decentralisatie van de jeugdzorg: vanaf 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor veel taken rondom de jeugdzorg. De Rijksoverheid is en blijft eindverantwoordelijk voor de realisatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland.

Groep van experts

Het Kinderrechtencollectief reist af naar Geneve met experts op het gebied van kinderrechten. Bijzonder is daarnaast dat er ook een groep jongeren meereist die, op basis van hun eigen ervaringen, aan het Comité zal vertellen wat er volgens hen zou moeten veranderen in Nederland.

Kinderen in gewapende conflicten

Het Kinderrechtencollectief schreef behalve het algemene NGO-rapport, ook nog een rapport over kinderen in Nederland die in aanraking komen met gewapende conflicten. In het rapport staat informatie over voormalig kindsoldaten, maar ook over kinderen die afreizen naar gebieden waar terroristische activiteiten worden ondernomen.
Speciale aandacht gaat uit naar de militaire opleidingen die in Nederland worden aangeboden aan kinderen van vijftien jaar en ouder. Het Kinderrechtencollectief maakt zicht zorgen over het gebrek aan speciale richtlijnen voor kinderen, over de zwaarte van de mentale en fysieke trainingen die deze jongeren moeten volgen, en over het gebrek aan toezicht tijdens de stageperiodes op het terrein van Defensie.

  • Lees hier het speciale rapport over kinderen in gewapende conflicten.
  • Vrij Nederland schreef een artikel over de militaire opleidingen voor minderjarigen, gebaseerd op ons rapport, lees  het artikel in Vrij Nederland.

Belangrijkste punten uit het NGO-rapport

 Dit zijn de belangrijkste punten uit het NGO-rapport dat UNICEF namens het Kinderrechtencollectief morgen presenteert: 

  • Voorzieningen voor kinderen komen onder druk te staan door de bezuinigingen. Het Kinderrechtencollectief vraag de overheid om de gevolgen voor kinderen te beperken. Extra ondersteuning is nodig voor kinderen uit arme gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen in Caribisch Nederland. 
  • Het is ontoelaatbaar dat er in Nederland jaarlijks nog steeds meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling zijn. De Rijksoverheid moet monitoren of dit in het nieuwe jeugdstelsel verbetert en moet ook zelf investeren in verbeteringen. 
  • De decentralisatie van de jeugdzorg  brengt veel kansen maar ook risico's met zich mee. Zo zou er rechtsongelijkheid kunnen ontstaan tussen kinderen uit verschillende gemeenten. Voor asielzoekerskinderen is de hulpplicht nog steeds niet in de wet opgenomen. 
  • Het is essentieel dat er onderzoek wordt gedaan naar de belangen van kinderen in migratieprocedures. Kinderen kunnen andere gronden hebben om bescherming in Nederland te vragen dan hun ouders. 2.500 kinderen leven nog gescheiden van hun ouder(s) omdat zij niet voldoen aan de strenge regels voor gezinshereniging. Duizenden kinderen in asielzoekerscentra hebben wel een dak boven hun hoofd maar geen thuis. Zorg voor kindvriendelijke opvang en maak een einde aan het grote aantal verhuizingen.

De positie van minderjarige slachtoffers van uitbuiting  is slecht: het is onacceptabel dat het verkopen van kinderen in Nederland niet strafbaar is en dat buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel niet onvoorwaardelijk een verblijfsvergunning krijgen.

Het is zorgwekkend dat er geen actueel inzicht is in gegevens en ontwikkelingen in Europees en Caribisch Nederland op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Nederland moet voldoende data beschikbaar stellen voor adequate monitoring.

Er wordt structureel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Succesvolle onderwijsprogramma's worden stopgezet. Nederland dient als welvarend land zijn verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in kinderrechten en onderwijs in ontwikkelingslanden.

Titel Ned Paars (2)

Gerelateerd aan dit onderwerp