Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Daling kindersterfte in gevaar door toenemende crises in de wereld

16 september 2014

Het aantal kinderen dat sterft daalt sinds 2000 gestaag. Door toegenomen vaccinaties, gezondheidszorg, toegang tot schoon drinkwater en voorlichting overleven steeds meer kinderen hun kwetsbare jonge kinderjaren. 

Dat blijkt ook dit jaar uit onderzoek door UNICEF. Vandaag verschijnt het meest recente rapport over Child Mortality.

Geen plek voor 'gewone' kinderziekten

UNICEF waarschuwt dat de vele crises in de wereld van dit moment deze verbeterde levenskansen teniet kunnen doen. In een land als Liberia, waar de afgelopen jaren steeds meer kinderen overleefden, heeft ebola nu al een grote slag toegebracht aan de structurele gezondheidszorg. Klinieken zijn niet meer toegankelijk voor 'gewone' kinderziekten als malaria  of diarree en de routine immunisaties blijven nu achterwege. Bovendien zijn gezondheidswerkers het meest kwetsbaar om in aanraking te komen met de besmettelijke ziekte en relatief veel sterven  aan de gevolgen ervan. En in Zuid Soedan dreigt de burgeroorlog dit jaar tot een grote hongersnood te leiden, met mogelijk 50.000  sterfgevallen onder kinderen.

 Structurele hulp

"We zien op veel plekken mondiaal dat noodhulp de plek inneemt van structurele hulp", stelt Pauline Neefjes, gezondheidsexpert van UNICEF Nederland. "Noodhulp is urgent, maar mag niet ten koste gaan van de basisgezondheidszorg die we arme landen moeten blijven bieden." 

Liberia UNI118082

UNICEF doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen overal ter wereld overleven en gezond opgroeien. Om kindersterfte te voorkomen werken we samen met lokale overheden, partnerorganisaties en de ouders en kinderen zelf.

Gerelateerd aan dit onderwerp