Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Belangrijke positieve uitspraak over Kinderpardon

2 juli 2014

Het kinderpardon mag niet zo strikt uitgevoerd worden als staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie wil. Dit heeft de rechtbank Den Haag gisteren bepaald.

De rechtbank Den Haag bepaalde dat het onterecht is vreemdelingenkinderen af te wijzen die niet in beeld waren bij het Rijk, maar wel bij de gemeente. UNICEF Nederland is verheugd dat ook de rechter nu erkent dat het Kinderpardon eerlijker moet.

Geen onderscheid tussen kinderen

Het Kinderrechtenverdrag gebiedt om geen onderscheid te maken tussen (groepen) kinderen: het zogenaamde non-discriminatie artikel. Op dat punt lijkt met de uitvoering van het Kinderpardon een steeds groter probleem te ontstaan: groepen vreemdelingenkinderen vallen buiten de regeling. Belangrijke voorwaarde voor het Kinderpardon is namelijk dat kinderen die tenminste vijf jaar in Nederland hebben verbleven gedurende die periode steeds onder toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan. Voor kinderen die - buiten hun eigen macht - uit de centrale opvang zijn geplaatst en vervolgens in gemeenten hebben gewoond, geldt het Kinderpardon nu niet. Deze uitspraak van de rechter is een eerste stap naar een eerlijker en ruimer Kinderpardon.

Stap vooruit

UNICEF Nederland is blij met de uitspraak dat het Kinderpardon minder strikt moet worden uitgelegd, omdat het recht doet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland pleit, samen met andere organisaties, al tijden voor een eerlijk kinderpardon. Dat nu ook de rechter zich hiervoor uitspreekt, is een hoopvol signaal.

Zorgen over kinderen die buiten Kinderpardon vallen

Wel blijven er zorgen bestaan over kinderen die alsnog niet onder het Kinderpardon vallen. Bijvoorbeeld kinderen die een andere procedure hebben doorlopen dan een asielprocedure. Zij worden alsnog uitgesloten. Of kinderen van wie (een van) de ouders verdacht wordt van het plegen van een oorlogsmisdaad, ook zij vallen buiten de boot. Net als kinderen die iets te oud waren toen zij een aanvraag voor het Kinderpardon deden, terwijl zij hier wel al jaren woonden.

Kinderen lopen ontwikkelingsschade op als zij na een jarenlang verblijf alsnog worden uitgezet. Het maakt daarbij niet uit wat voor procedure is gestart, of wat ouders eventueel gedaan hebben. UNICEF Nederland hoopt dan ook dat de regels van het Kinderpardon in lijn worden gebracht met het belang van het individuele kind, precies zoals het VN-Kinderrechtenverdrag vereist.