Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk

3 juni 2014

De Coalitie Geen Kind in de Cel stelt met waardering vast dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een grote stap voorwaarts heeft gezet om minder onschuldige vreemdelingenkinderen in de cel te zetten.

De Coaltitie Geen Kind in de Cel, waar UNICEF Nederland deel van uitmaakt, heeft schriftelijk reactie gegeven op de aankondiging van Staatssecretaris Teeven dat grensdetentie van kinderen alleen in uitzonderlijke situaties zal worden toegepast.

Belangrijke verbetering

Grensdetentie voor gezinnen met kinderen die op Schiphol asiel aanvragen, zal alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties gebeuren waar dit eerder standaard toegepast werd.
Staatssecretaris Teeven schrijft in zijn brief van 28 mei 2014 dat hij het uitgangspunt onderschrijft dat een kind niet in de cel thuishoort. Het vastzetten van kinderen is schadelijk voor hun ontwikkeling en daarnaast niet nodig: ze kunnen ook worden opgevangen in een aanmeldcentrum, zoals gebeurt met kinderen die over land Nederland binnenkomen. UNICEF Nederland strijdt al sinds 2006 samen met De Coalitie Geen Kind in de Cel tegen het vastzetten van kinderen vanwege hun migratierechtelijke status. De Coalitie is verheugd over deze belangrijke verbetering. Met de nieuwe maatregelen komt de Staatssecretaris meer tegemoet aan het kinderrechtelijk beginsel dat is vervat in artikel 37 van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Wettelijk verbod 

Helaas blijft het ook met de nieuwe plannen mogelijk om (gezinnen met) kinderen op migratiegronden te detineren. De Coalitie Geen Kind in de Cel blijft pleiten voor een wettelijk verbod op het detineren van kinderen vanwege hun migratiestatus.

 Kinderen en ouders in vreemdelingendetentie

Geen kind in de Cel