Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Campagne voor een eerlijk kinderpardon

7 mei 2014

Verschillende organisaties starten op 5 mei de campagne 'Eerlijk Kinderpardon'. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor de groepen kinderen die net buiten het Kinderpardon vallen.

Ongeveer 600 kinderen vallen buiten het Kinderpardon. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet steeds onder toezicht van de Rijksoverheid hebben gestaan, een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het Kinderpardon. Of om kinderen die een andere procedure hebben doorlopen dan een asielprocedure, bijvoorbeeld een medische procedure of een procedure wegens schrijnende omstandigheden. Ook zij worden uitgesloten van het Kinderpardon.

Campagne 'Eerlijk Kinderpardon'

De campagne 'Eerlijk Kinderpardon' vraagt mensen een petitie te ondertekenen waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt opgeroepen de regels van het Kinderpardon aan te passen. Ook veel burgemeesters hebben zich aangesloten bij de campagne. Zij stuurden een brief naar Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie met de vraag opnieuw te kijken naar de situatie van kinderen die net buiten het kinderpardon vallen.

Kinderrechtenverdrag verbiedt onderscheid

Op grond van het Kinderrechtenverdrag is het niet te rechtvaardigen dat er op deze manier onderscheid wordt gemaakt tussen groepen kinderen. Het uitzetten van kinderen na een jarenlang verblijf levert schade op aan hun ontwikkeling. Daarbij maakt het niet uit wat voor procedure zij hebben gevolgd en of zij in het zicht van de Rijksoverheid verbleven.
UNICEF Nederland hoopt dan ook dat de regels voor het Kinderpardon in lijn worden gebracht met het Kinderrechtenverdrag.