Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Zorgen over kinderen die worden uitgesloten van Kinderpardon

14 april 2014

Meer dan de helft van de aanvragen voor een Kinderpardon, zijn afgewezen. Dat bleek uit cijfers die de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) op maandag 14 april 2014 bekend maakte. UNICEF Nederland maakt zich zorgen over de gewortelde kinderen die nu uitgesloten worden van het Kinderpardon.

UNICEF Nederland maakt zich zorgen over de gewortelde kinderen die nu uitgesloten worden van het Kinderpardon. Er werden in totaal 3.280 aanvragen voor een Kinderpardon gedaan. 675 kinderen daarvan kregen een Kinderpardonvergunning, en 775 gezinsleden van deze kinderen.

Het Kinderpardon

Het  Kinderpardon is er om een einde te maken aan de langdurige onzekerheid van vreemdelingenkinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. Dit strookt met het Kinderrechtenverdrag waarin  staat dat kinderen recht hebben op een ongestoorde ontwikkeling en op het vooropstellen van hun belang in beslissingen die hen betreffen.

Onderscheid tussen kinderen

Groepen vreemdelingenkinderen blijken echter buiten het Kinderpardon te vallen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die niet steeds onder toezicht van de Rijksoverheid hebben gestaan, een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het Kinderpardon. Voor kinderen die - meestal buiten hun eigen macht - uit de centrale opvang zijn geplaatst en vervolgens in gemeenten hebben gewoond, betekent het dat zij worden uitgesloten van het pardon. Ook als zij naar school zijn gegaan, bekend waren in de gemeente waar ze woonden en daar dus wel degelijk 'in zicht' waren. Het gaat ook om kinderen die een andere procedure hebben doorlopen dan een asielprocedure. Ook zij worden uitgesloten van het Kinderpardon.

Ontwikkelingsschade

Dit onderscheid is in strijd met het non-discriminatiebeginsel uit het Kinderrechtenverdrag, dat stelt dat alle kinderen gelijk zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen ontwikkelingsschade oplopen als ze na vijf jaar verblijf alsnog worden uitgezet. Het maakt daarbij niet uit of ze onder het toezicht van het Rijk hebben gestaan, en ook niet welke procedure ze hebben gevolgd. UNICEF Nederland hoopt dat het Kinderpardon wordt uitgevoerd in lijn met het Kinderrechtenverdrag. Dat betekent dat het belang van het kind voorrang heeft op politieke of andere belangen.