Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Koninkrijksconferentie: meer aandacht voor kinderrechten

3 april 2014

Tijdens de Koninkrijksconferentie op 2 april op Aruba besloten regeringsleiders van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gisteravond dat kinderrechten meer aandacht krijgen.

Er komt een Taskforce Kinderrechten en op de volgende Koninkrijksconferentie zal het onderwerp wederom op de agenda staan. UNICEF is tevreden met de uitkomst. "Kinderrechten gelden immers voor alle kinderen in het Koninkrijk, of ze nou opgroeien op of in Europees of Caribisch Nederland", zegt Karin Kloosterboer, expert kinderrechten bij UNICEF Nederland.

Uiteenlopende problemen voor kinderen

Kinderen worden op de eilanden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk én in Nederland nog dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende problemen, zoals geweld, armoede, afwezige vaders, tienerzwangerschappen, het ontbreken van verblijfspapieren. UNICEF Nederland presenteerde in mei 2013 zes rapporten over de situatie van kinderen op de zes eilanden, waaruit naar voren kwam dat het minimumniveau van het Kinderrechtenverdrag nog bij lange na niet wordt gehaald. Ook in Nederland worden jaarlijks vele kinderen slachtoffer van mishandeling, leven kinderen in armoede en zijn er andere kinderrechtelijke
zorgen.

Geweld tegen kinderen

Tijdens de conferentie introduceerde kinderrechtenexpert Nils Kastberg, die veel ervaring en kennis heeft van het Caribisch gebied, het onderwerp geweld tegen kinderen. Hij maakte duidelijk welk effect geweld heeft op kind, gezin en samenleving. Ook vertelde hij op welke wijze geweld kan worden teruggedrongen. De premiers Mike Eman van Aruba, Ivar Asjes van Curaçao, Sarah Wescot-Williams van St. Maarten en coördinerend minister van Koninkrijkszaken (BZK) Ronald Plasterk vanuit Nederland spraken vervolgens ruim
een uur lang met elkaar over de problemen waarmee kinderen worden geconfronteerd en de mogelijkheden om die situatie te verbeteren.

Afspraken voor verbetering

Afgesproken is dat ieder land in gesprek gaat met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, media, kerkelijke organisaties om zo tot verbeteringen te komen. Op 20 november 2014 - de 25ste  verjaardag van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties - worden de eerste voorstellen gepresenteerd in een actieplan. Ook moeten de
UNICEF-onderzoeken een vervolg krijgen. Met hulp van internationale organisaties zullen data worden geregistreerd zodat beter kan worden gevolgd of verbeterplannen daadwerkelijk effect hebben.

 

 

 koninkrijksconferentie 

 

BES

koninkrijkskinderen

asjes

 (v.l.n.r. Mike Eman - Aruba, Sarah Wescot-Williams - St. Maarten, Ronald Plasterk, Ivar Asjes - Curacao)