Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ondervoeding onder kinderen in Burundi met 10 procent gedaald

24 maart 2014

Het werk van UNICEF laat zien dat er gestaag vorderingen worden gemaakt in Burundi, waar 1 op de 10 kinderen de vijfde verjaardag niet haalt. Zo zijn er mooie resultaten behaald op het gebied van ondervoeding, ziektes en schoon water. 

Ondervoeding

Ondervoeding onder kinderen in Burundi is in 2013 met tien procent gedaald. In alle zeventien provincies zijn voedingscentra opgezet en in acht provincies zijn zorgvrijwilligers getraind. Deze vrijwilligers screenen kinderen op ondervoeding en geven moeders voorlichting over betere voeding. Ook stimuleren zij jonge moeders om borstvoeding te geven in de eerste zes maanden. Er wordt toezicht gehouden op ernstig ondervoede kinderen in de centra. Zo zijn er vorig jaar 15.000 ernstig ondervoede kinderen behandeld. Van deze kinderen heeft 95 procent het vervolgens gered. Voor 750 kinderen bleek de hulp helaas niet voldoende en zij zijn overleden. Daarnaast is ingezet op voorlichting door ouders die zelf al een goede aanpak hanteren op het gebied van voeding, water en hygiëne. 

Zorg en gezondheid

De behandeling van kinderziektes vindt nu plaats in zeven provincies. Vijf daarvan worden door UNICEF gesteund. Preventieve zorg (vaccinaties, zwangerschapscontroles en schoon drinkwater) zijn hierbij heel belangrijk. Ook wordt er voorlichting gegeven over hygiëne, voeding en de behandeling van kinderziektes. In twee districten zijn vrijwilligers getraind die nu vier belangrijke ziektes kunnen opsporen en behandelen: malaria, diarree, longontsteking en ondervoeding. De vrijwilligers gebruiken vervolgens de mobiele telefoon om verpleegkundigen op de hoogte te brengen en met inzet van het netwerk, kinderen op tijd te laten behandelen. Het aantal kinderen dat gevaccineerd is zit nu tussen de 85 en 90 procent, afhankelijk van de provincie.

Ook krijgen de zorgvrijwilligers een melding wanneer zwangere vrouwen in hun gemeenschap op consult moeten gaan. Inmiddels gaat 42 procent van de zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap vier keer naar de verloskundige voor prenatale zorg. In 2013 gebruikte 42 procent van de met hiv besmette, zwangere vrouwen en 83 procent van de met hiv besmette kinderen aidsremmers. UNICEF is van plan om veel meer klinieken te betrekken bij de zorg rond hiv-besmetting om deze percentages omhoog te krijgen.

UNICEF heeft ook muggennetten in Burundi uitgedeeld: 54 procent van de kinderen en 56 procent van de zwangere vrouwen sliep in 2013 onder een muggennet. Bij koorts hebben 59 procent van de moeders advies gevraagd en dit betekent dat de voorlichting over malaria helpt.

Water en sanitaire voorzieningen

Meer dan 50.000 leerlingen op 65 basisscholen kunnen nu gebruik maken van veilige toiletten op hun school. Er zijn voorzieningen voor jongens en meisjes apart. Op vijftig scholen, voor 12.600 leerlingen is er nu elke dag schoon drinkwater beschikbaar door de aanleg van 28 waterleidingsystemen. Ook 75.000 dorpsbewoners maken gebruik van de drinkwatervoorziening door de aanleg van 115 watertappunten in de omringende dorpen.

GS_BURUNDI 178

GS_BURUNDI 191

Burundi Elvis

Elvis uit Burundi woog slechts 2,7 kilo, toen hij bijna anderhalf jaar was. Hij was ernstig ondervoed, wilde niet meer eten en zijn haren verkleurden. Zijn moeder bracht hem naar het gezondheidscentrum waar hij speciale bijvoeding kreeg. 

Gerelateerd aan dit onderwerp