Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Armoede onder Nederlandse kinderen groeit buiten de grote steden

14 maart 2014

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is met meer dan tien procent gestegen. Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Kinderen in Tel 2014' over de periode 2009 tot 2012.

De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen waaronder UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Jantje Beton adviseren gemeenten om te zorgen voor een armoedebeleid waarin kinderen centraal staan. Zo kan de leefsituatie van Nederlandse kinderen verbeterd worden.

Juist buiten de grote steden  

Kinderen die in armoede opgroeien zijn verdeeld over heel Nederland, veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. De armste wijken voor kinderen om in Nederland op te groeien zijn in Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Lelystad en Heerenveen. Amsterdam en Rotterdam scoren juist verrassend goed. De hoofdstad had in 2010 acht wijken in de top 100 en nu staan er nog maar drie in. Waar Rotterdam voorheen altijd de meeste wijken onder de norm had, komt er nu geen enkele Rotterdamse wijk meer voor in de top tien van slechtste wijken. Jammer genoeg neemt de achterstandsproblematiek in Den Haag juist toe en heeft de stad dit jaar meer wijken in de top 100 in vergelijking met het vorige rapport. 

Armoedebeleid

Kinderen in Tel beveelt gemeenten aan om een armoedebeleid gericht op kinderen te maken, om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland dezelfde ontwikkelingskansen krijgen. Gemeenten kunnen kinderen en jongeren actief betrekken bij beslisvormingen, zodat zij het gevoel krijgen dat hun stem er toe doet. Jongeren die opgroeien in arme gezinnen moeten gemonitord worden om zo te beslissen of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Ook beveelt Kinderen in Tel gemeenten aan om een 'kind-pakket' samen te stellen. Hierin zitten basisbenodigdheden voor kinderen zoals zwemlessen en deelname aan vrijetijdsbezigheid in, zodat er wordt voldaan aan het Kinderrechtenverdrag. 

Grote verschillen in leefsituaties

In Nederland verschillen leefsituaties van kinderen sterk. Per wijk zijn de omstandigheden anders, zelfs in dezelfde gemeenten zijn verschillen per wijk vaak groot. Armoede is de beste verklaring voor deze verschillen. De stijgende armoede is een belangrijke reden voor de negatieve situatie waarin veel kinderen opgroeien. Armoede heeft grote gevolgen in het leven van een kind. Het gaat vaak gepaard met leerachterstanden en meldingen van kindermishandeling. 

Kinderen In Tell

Kinderen In Tel

Kinderen In Tel (2)