Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis

6 februari 2014 Op dit moment zijn ten minste 125 miljoen vrouwen in 29 landen in Afrika en Azië genitaal verminkt. Hetzelfde dreigt de komende tien jaar te gebeuren met ten minste 30 miljoen meisjes.

Een meerderheid van de inwoners in de landen waar vrouwenbesnijdenis gewoon is, is tegen deze schadelijke traditie. Toch zijn op dit moment ten minste 125 miljoen vrouwen in 29 landen in Afrika en Azië genitaal verminkt. Hetzelfde dreigt de komende tien jaar te gebeuren met tenminste 30 miljoen meisjes.

In juli 2013 publiceerde UNICEF een omvangrijk rapport over genitale verminking van vrouwen. 

Genitale verminking in Somalië

Somalië kent wereldwijd een van de hoogste percentages van meisjes - meestal tussen de 7 en 12 jaar oud - die genitaal verminkt worden. De afgelopen jaren heeft UNICEF 667 religieuze leiders getraind om in hun gemeenschappen, maar ook op regionaal en nationaal niveau, de dialoog aan te gaan over meisjesbesnijdenis. Door het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten in de gemeenschappen en aanzwengelen van publieke discussie, is genitale verminking van vrouwen - voorheen een taboe-onderwerp - bespreekbaar geworden. De religieuze leiders in Puntland hebben een publieke zero-tolerance verklaring voor alle vormen van genitale verminking getekend.

Versterken van meisjesrechten in de hele wereld

UNICEF werkt wereldwijd aan het versterken van meisjesrechten en specifiek om geweld tegen meisjes tegen te gaan, waaronder genitale verminking. Ook in landen waar geen officiële cijfers van meisjesbesnijdenis bekend zijn, zoals in Indonesië, werkt UNICEF aan het versterken van meisjesrechten en het vergroten van onderwijsparticipatie van meisjes. UNICEF werkt samen met lokale organisaties en is in contact met vrouwengroepen en religieuze en traditionele leiders om de rechten vanaf grassrootsniveau te versterken.

FGM Guinee-Bissau

Een moeder en haar kinderen in Cambadju, het eerste dorp in Guinee-Bissau dat vrouwenbesnijdenis verwerpt.