Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Goede data nodig om levens van kinderen te verbeteren

30 januari 2014

25 jaar geleden deed de wereld met een belofte aan alle kinderen: ze te beschermen en op te komen voor hun rechten. In een nieuw rapport benadrukt UNICEF hoe belangrijk het is te investeren in onderzoek en betrouwbare cijfers om te zien waar we de belofte aan kinderen waarmaken en waar we nog tekortschieten.

 

In de aanloop naar de viering van het 25-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind presenteert UNICEF een nieuw rapport: The State of the World's Children in Numbers. Het rapport toont de enorme vooruitgang die de afgelopen 25 jaar voor kinderen wereldwijd  is geboekt, maar legt ook opvallende ongelijkheden bloot.

Vooruitgang voor kinderen

Sinds de ondertekening van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op 20 november 1989 is enorme vooruitgang geboekt:

  • Zo'n 90 miljoen kinderen leven nu nog, terwijl ze waren overleden als het kindersterftecijfer op het niveau van 1990 was gebleven. Dit komt in grote mate door de vooruitgang in het leveren van vaccinaties, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen.
  • Verbeteringen in voeding hebben sinds 1990 geleid tot een daling van 37% van chronische ondervoeding onder kinderen.
  • Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, is toegenomen. Zelfs in de minst ontwikkelde landen. In die landen hadden in 1990 slechts 53 op de 100 kinderen toegang tot de basisschool, tegen 81 op de 100 in 2011.

Schendingen van kinderrechten

De statistieken in het rapport getuigen echter ook van voortdurende schendingen van de rechten van het kind:

  • In 2012 overleden ongeveer 6,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar, vooral door oorzaken die eenvoudig te voorkomen zijn. Dit is in strijd met het fundamentele recht van kinderen om te overleven en zich te ontwikkelen.
  • 15% van de kinderen in de wereld wordt aan het werk gezet. Dit brengt hun recht op bescherming tegen economische uitbuiting in gevaar en maakt inbreuk op hun recht om te leren en te spelen.
  • 11% van de meisjes is getrouwd voordat ze 15 jaar zijn. Dit brengt een risico met zich mee voor hun recht op gezondheidszorg, onderwijs en bescherming.

Ongelijkheden

De cijfers tonen bovendien aan dat de verworvenheden van de ontwikkelingen niet voor alle kinderen gelijk zijn:

  • Ten opzichte van de rijkste kinderen in de wereld, hebben de armste kinderen bijna drie keer (2,7) minder kans op vakkundige hulp bij hun geboorte. Hierdoor lopen zij én hun moeders een verhoogd risico op complicaties bij de bevalling.
  • In Niger hebben alle stedelijke huishoudens toegang tot veilig drinkwater tegenover slechts 39 procent van de huishoudens op het platteland.
  • In Tsjaad gaan voor elke 100 jongens slechts 44 meisjes naar het voortgezet onderwijs.  

Het belang van goed onderzoek en betrouwbare cijfers

In het rapport dringt UNICEF aan op grotere inspanningen en innovatie in het verzamelen van data om ervoor te zorgen dat echt élk kind van alle 2,2 miljard kinderen ter wereld krijgt waar het recht op heeft. "Goed onderzoek en cijfers hebben het mogelijk gemaakt om de levens van miljoenen kinderen te verbeteren, vooral die van de meest behoeftigen", zegt Tessa Wardlaw, hoofd van de afdeling 'Data en Analytics' van UNICEF. "Verdere vooruitgang is alleen mogelijk als we weten welke kinderen het meest worden verwaarloosd, welke kinderen op dit moment nog worden uitgesloten van hulp, waar meisjes en jongens niet naar school gaan, waar ziektes zich voordoen of waar sanitaire basisvoorzieningen ontbreken. Daarvoor zijn betrouwbare cijfers nodig."

The State of the Worlds Children in Numbers bevat per land statistische gegevens over de ontwikkeling, bescherming en overlevingskansen van kinderen.

The State of the World's Children in Numbers

SOWC2014