Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNESCO-rapport: Onderwijsdoelen voor 2015 worden niet gehaald

29 januari 2014

In 2000 sprak de wereld af dat in 2015 basisonderwijs beschikbaar moet zijn voor elk kind. Dat doel wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. In 2011 zaten 57 miljoen kinderen niet op school en er lijkt weinig kans dat dit in 2015 anders zal zijn.

In 2011 zaten 57 miljoen kinderen niet op school en er lijkt weinig kans dat dit in 2015 anders zal zijn. Ook de slechte kwaliteit van het onderwijs is een veel landen een groot probleem. Dit zijn de conclusies van het UNESCO Global Monitoring Report 2013-2014 'Teaching and Learning, Achieving Quality for All', dat dinsdag in Ethiopië werd gepresenteerd.

Het UNESCO-rapport inventariseert jaarlijks de stand van zaken rondom de zes onderwijsdoelen voor 2015. 164 landen stelden deze doelen vast op de Education for All-conferentie in 2000. Het doel voor universeel basisonderwijs is nog ver weg, concludeert het rapport. 

Meisjesonderwijs

Van de 57 miljoen kinderen die in 2011 niet naar school gingen, was meer dan de helft een meisje (54%). De situatie is het meest nijpend in de landen in Sub-Sahara Afrika, waar slechts 23% van de meisjes op het arme platteland de basisschool afmaakt. Uit hetzelfde rapport blijkt dat onderwijs in hoge mate bijdraagt aan economische groei, armoedebestrijding en een betere positie van vrouwen. 

Beroepsonderwijs

Ook de voortgang bij andere doelen blijft achter. Zo hebben wereldwijd veel adolescenten geen toegang tot onderwijs waarmee ze de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben voor een beroep. In de armste landen geldt dit zelfs voor de overgrote meerderheid van de jongeren: 86%.

Analfabetisme onder volwassenen

In 2000 stelde de wereld zich ook ten doel om analfabetisme onder volwassenen in 2015 met 50% te verminderen. In 2011 is daarvan pas 1% gerealiseerd: 774 miljoen volwassenen kunnen niet lezen en schrijven. Tweederde van hen is vrouw.

Slechte kwaliteit van onderwijs

Het UNESCO-rapport belicht dit jaar speciaal de kwaliteit van onderwijs, ook een van de doelen voor 2015. Met deze kwaliteit is het in veel gevallen slecht gesteld, concludeert het rapport. In arme landen verlaat daardoor een op de vier kinderen de school zonder te kunnen lezen. Dat betekent dat een deel van de investeringen in onderwijs verloren gaat. Naar schatting 129 miljard dollar van de jaarlijkse uitgaven voor basisonderwijs (10%) wordt besteed aan falend onderwijs, waarbij kinderen weinig tot niets leren.

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent, en daarom roept UNESCO landen op om meer docenten op te leiden en om toe te zien op de standaard van deze opleiding. Ook moet er meer aandacht komen voor de beloning en de vooruitzichten van onderwijzers.

De voordelen van goed onderwijs

Onderwijs is een van de snelste en meest efficiënte manieren om de ontwikkeling van een land te stimuleren en armoede te bestrijden. Ook dat blijkt uit het UNESCO-rapport, dat deels gewijd is aan de resultaten van onderzoek naar de impact van onderwijs:

  • Economische groei

Onderwijs blijkt niet alleen belangrijk op individueel niveau, maar levert ook een onmisbare bijdrage aan economische groei. Bovendien zijn er opvallend positieve effecten voor de gezondheid van de bevolking, en de positie van vrouwen. Als alle kinderen in een land naar school gaan, leidt dat tot een hogere productiviteit en meer ontwikkeling. Het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt dan over een periode van 40 jaar zelfs met 23 procent.

  • Minder kindersterfte

Vrouwen die onderwijs hebben gevolgd weten meer over hygiëne, voeding en de preventie en behandeling van ziektes bij hun kinderen. Als deze vrouwen zwanger zijn, herkennen ze de symptomen van complicaties eerder, zodat ze professionele hulp kunnen zoeken. Zouden alle vrouwen tenminste de bassischool afmaken, dan zou de kindersterfte met 15 procent dalen. Zouden ze allemaal voortgezet onderwijs volgen, dan zou die daling zelfs bijna 50 procent zijn, ofwel 2,8 miljoen minder sterfgevallen per jaar.

  • Minder kindhuwelijken en tienerzwangerschappen

Onderwijs kan het leven van vrouwen drastisch veranderen. Ze leren voor zichzelf opkomen
en hun rechten te claimen, wat bijvoorbeeld leidt tot minder kindhuwelijken en minder tienerzwangerschappen. Ook blijkt onderwijs vrouwen veel betere kansen te bieden op een baan en een eigen plek in de maatschappij.


Bron: Global Campaign for Education

Seminar 'Development for All through Education'

Op 27 februari organiseert De Global Campaign for Education-Nederland in Utrecht het symposium 'Development for All through Education' over de rol van onderwijs bij het behalen van resultaten voor een betere positie van vrouwen, gezondheid en economische ontwikkeling. Ook wordt het UNESCO Global Monitoring Report 'Teaching and Learning, Achieving Quality for All' officieel in Nederland gepresenteerd.

Onderwijsrapport

Gerelateerd aan dit onderwerp