Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Minister Opstelten: positie minderjarige slachtoffers kinderhandel verbeteren

15 januari 2014

Rapport

De Minister reageerde tijdens het Algemeen Overleg (AO) op een rapport dat UNICEF Nederland en Defence for Children vorig jaar uitbrachten over Kinderhandel in Nederland. In het rapport staat dat er te weinig aandacht is voor de bijzondere positie van kinderen die het slachtoffer zijn van kinderhandel. Het gaat vooral mis bij het herkennen en registeren van slachtoffers, de eis om  aangifte te doen bij de politie voor een verblijfsvergunning, het continueren van de hulpverlening na de achttiende verjaardag en bij de specialistische hulpverlening.
Tijdens het debat schoven maar liefst drie bewindslieden aan: minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie, staatssecretaris Teeven en staatssecretaris Van Rijn.

Slachtoffers beter beschermen  

Kamerleden van verschillende politieke partijen vroegen de minister wat hij ging doen om ervoor te zorgen dat minderjarige slachtoffers van kinderhandel beter herkend en opgevangen worden.
Magda Berndsen van D66 vroeg of het mogelijk was om bij elk politieverhoor van een minderjarig slachtoffer, ook een traumadeskundige aanwezig te laten zijn. Dat zou helpen bij het identificeren van de slachtoffers.
Nine Kooiman van de SP hoopt dat de verblijfsprocedure voor buitenlandse slachtoffers kinderhandel wordt aangepast. Nu krijgen deze kinderen alleen een verblijfsvergunning onder de B8-regeling (voor slachtoffers mensenhandel) als zij aangifte doen bij de politie. De verblijfsvergunning loopt door zolang de politie bezig is met het zoeken naar de mensenhandelaar. Veel slachtoffers durven echter geen aangifte te doen, uit angst voor wraak van de kinderhandelaar. "Ben je minder slachtoffer als de politie geen tijd heeft om je zaak uit te zoeken?", vroeg Nine Kooiman de bewindslieden.

Ook hulp na je achttiende  

Als een slachtoffer van kinderhandel de leeftijd van achttien jaar bereikt, stopt de zorg van de voogd van Nidos. De Kamerleden vroegen tijdens het debat of de hulpverlening en speciale bescherming voor buitenlandse slachtoffers die net achttien jaar zijn geworden maar nog heel kwetsbaar zijn, tijdelijk kan worden voortgezet. De organisatie Nidos zou dan als een soort mentor nog toezicht kunnen houden op de jongvolwassenen.

Er moet wat veranderen

Minister Opstelten erkent dat er wat moet veranderen. "Het verschil tussen wat er op papier staat en hoe het in de praktijk gaat, is nog te groot," stelt hij. Hij zegde daarom onder andere toe om nog eens kritisch te kijken naar de B8-regeling, de speciale regeling in de wet voor slachtoffers van mensenhandel, waar kinderhandel onder valt. Ook de deskundigheid bij de politie om minderjarige slachtoffers te verhoren, zal hij nog eens tegen het licht houden. Over het voorstel om de zorg voor jongeren die net achttien jaar zijn geworden, voort te zetten, werden wat minder concrete toezeggingen gedaan.

Belang van het kind altijd voorop

UNICEF Nederland is blij met de toezeggingen van de bewindslieden om het beleid voor kinderen die het slachtoffer zijn van kinderhandel, te verbeteren. UNICEF Nederland hoopt dat het belang van het kind centraal wordt gesteld en niet, zoals nu gebeurt, het belang om de kinderhandelaar op te sporen en de vreemdeling uit te zetten.

 

rapport

Gerelateerd aan dit onderwerp