Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

1 op de 3 kinderen onder de vijf jaar bestaat officieel niet

10 december 2013

Wereldwijd zijn er bijna 230 miljoen kinderen onder de vijf jaar oud die nooit zijn geregistreerd. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar voor uitsluiting en verwaarlozing.

Uit het nieuwe UNICEF-rapport 'Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration' blijkt dat wereldwijd 1 op de 3 kinderen onder de vijf jaar officieel niet bestaat omdat ze niet zijn geregistreerd. Het aantal geboorteregistraties verschilt aanzienlijk per werelddeel. De laagste niveaus van geboorteregistratie werden gevonden in Zuid-Azië en de Afrikaanse landen beneden de Sahara.

Geboorteakte

Geboorteregistratie is een eerste stap in het zekerstellen van de rechten van een kind. Een geboorteakte is hierbij het meest zichtbare bewijs dat een overheid een kind erkent. Zonder geboorteakte is het vaak onmogelijk om te solliciteren op een baan, een paspoort aan te vragen, te stemmen, een bankrekening te openen of te trouwen. Bovendien is het een belangrijke factor in het bepalen van de nationaliteit van een kind.

Uitsluiting en moeizame hereniging

Ongeregistreerde kinderen of kinderen zonder officieel geboortebewijs,worden vaak uitgesloten van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Het gebrek aan of het verlies van een formele identiteit is een reden waarom kinderen 'onzichtbaar' worden en worden uitgesloten van de maatschappij. Bovendien wordt voor deze kinderen bij eventuele natuurrampen, conflicten of als gevolg van uitbuiting, de hereniging met familieleden bemoeilijkt.

De oorzaken van het niet-registreren

Ongeregistreerde geboortes zijn een symptoom van de onrechtvaardigheden en ongelijkheden in een samenleving. De meest getroffen kinderen komen uit bepaalde etnische of religieuze groepen, zijn kinderen die in landelijke of afgelegen gebieden wonen, kinderen uit arme gezinnen of kinderen van ongeschoolde moeders. Vooral onbekendheid van ouders met wetten en regels, de angst voor verdere discriminatie of culturele barrières zorgen ervoor dat families hun kinderen niet laten registreren.

Innovatieve middelen verbeteren registratie

UNICEF ondersteunt gemeenschappen en overheden bij het versterken van hun geboorteregistratiesystemen. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van innovatieve middelen. In Kosovo bijvoorbeeld , heeft UNICEF een efficiënte, effectieve en goedkope manier ontwikkeld om op basis van SMS en mobiele telefonie ongeregistreerde geboortes op te sporen en te rapporteren. In Oeganda implementeert de overheid - met steun van UNICEF en de particuliere sector - een oplossing genaamd MobileVRS. Dit systeem gebruikt de technologie van mobiele telefoons om kinderen binnen een paar minuten te kunnen registreren. Normaal gesproken duurt dit proces maanden.

geboortecertificaat

geboortecertificaat2

geboortecertificaat3