Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

ING introduceert de Spaarrekening voor UNICEF

8 oktober 2013

Zelf geld sparen en tegelijkertijd kinderen in Madagaskar een betere toekomst geven? Dat kan nu bij de ING. De ING doneert namelijk jaarlijks 0,10% aan UNICEF over het gemiddelde totaalsaldo van alle Spaarrekeningen voor UNICEF. Dat is nog eens een waardevolle manier van sparen!

De Spaarrekening voor UNICEF

De ING en UNICEF werken al sinds 2005 samen aan een betere toekomst voor kinderen door te investeren in onderwijs. Met de nieuwe Spaarrekening voor UNICEF kan nu ook de ING-klant eenvoudig bijdragen. De donatie van 0,10% gaat namelijk niet van het spaarsaldo of de rente van de klant af, maar wordt gedoneerd door de ING zelf. Daarnaast kan de klant besluiten een eigen donatie te doen aan UNICEF rechtstreeks vanaf de spaarrekening. Samen met de bijdrage van de ING komt dit ten goede aan kleuteronderwijs in Madagaskar.


Kleuteronderwijs in Madagaskar

Madagaskar, een groot eiland voor de kust van Mozambique, is een van de armste landen ter wereld. Bijna 80% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens en de situatie voor kinderen met betrekking tot onderwijs is ronduit slecht. Minder dan 10% van de circa 2 miljoen kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar heeft toegang tot kleuteronderwijs. Het percentage kinderen dat de basisschool afmaakt, is slechts 63% en een schamele 45% van de kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaat naar school. Het lage percentage kinderen dat de basisschool afmaakt is deels te verklaren doordat veel kinderen, op het moment dat ze naar de basisschool gaan, er nog niet klaar voor zijn om te leren. Hierdoor verlaten zij vaak voortijdig school. Door te investeren in kleuteronderwijs kan dit proces een halt toe worden geroepen.

Investeren in kleuters

Een kind maakt tijdens de eerste vijf jaar van zijn leven belangrijke groei- en hersenontwikkelingen door, en daarom is kleuteronderwijs zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In veel regio's in Madagaskar is het probleem eenvoudigweg dat er nog geen kleuterscholen zijn. Daarom gaat UNICEF, met de steun van de ING en de ING-klant, kleuterklaslokalen bouwen. We beginnen in de regio's die er het slechtst aan toe zijn, en laten de lokalen bouwen naast bestaande basisscholen. Bij de klaslokalen komen toiletten en watervoorzieningen, om een goede hygiëne al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. De kleuterklaslokalen worden volledig uitgerust met onderwijsmeubilair en les- en spelmateriaal.  UNICEF zal een speciale opleiding verzorgen voor kleuterleerkrachten, aangezien 80% van de leerkrachten op dit moment nog ongeschoold is. Dankzij dit project krijgen de jongste inwoners van Madagaskar dus direct toegang tot kwalitatief hoogwaardig kleuteronderwijs.

Sparen

Gerelateerd aan dit onderwerp