Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Koninkrijkskinderen in de Kamer

26 juni 2013

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg (AO) plaats over de rapporten die UNICEF Nederland op 23 mei 2013 heeft uitgebracht over de situatie van kinderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Op de dag van de presentatie van de onderzoeken heeft de Kamer gevraagd om een kabinetsreactie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 19 juni zijn beleidsreactie naar de Kamer gestuurd.

De minister geeft aan dat de situatie van kinderen op de eilanden de aandacht heeft van het kabinet. Zijn brief geeft blijk van een positieve insteek op basis van de erkenning dat de situatie van kinderen op veel punten zorgwekkend is. In een korte brief aan de Tweede Kamer ten behoeve van het AO onderstreept UNICEF nogmaals het belang van goede monitoring van de situatie en van armoedebestrijding en extra aandacht voor de thuissituatie, school en vrije tijd en opvang. Ook wordt het belang van kinderparticipatie opnieuw gememoreerd.

Al eerder (op 4 juni) sprak de Eerste Kamer naar aanleiding van de UNICEF-rapporten over de situatie van de kinderen op de eilanden. Er werden daarbij ook moties ingediend. 

540Koninkrijkskinderen

340Koninkrijkskinderen