Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Meer onderzoek naar leefsituatie kinderen met handicap nodig

30 mei 2013

Van alle kinderen hebben kinderen met een handicap de minste kans om gezondheidszorg te ontvangen of om naar school gaan. Ze behoren tot de meest kwetsbaren voor geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.

Van alle kinderen hebben kinderen met een handicap de minste kans om gezondheidszorg te ontvangen of om naar school gaan. Ze behoren tot de meest kwetsbaren voor geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Dat geldt vooral als de kinderen verborgen of opgenomen zijn in instellingen, zoals velen van hen als gevolg van sociale stigma's en de economische kosten van de opvoeding zijn. Dit blijkt uit het rapport 'The State of the World's Children 2013' van UNICEF, dat vandaag is gepubliceerd. Om discriminatie en uitsluiting te voorkomen, dringt de VN-kinderrechtenorganisatie aan op meer onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen met een handicap.

Kinderen met een handicap en de gemeenschappen waarin ze leven, zouden er beide voordeel aan hebben als de samenleving zich richt op wat die kinderen kunnen bereiken, in plaats van op wat ze niet kunnen. "Als je de handicap eerst ziet, en dan pas het kind, is dat niet alleen verkeerd voor het kind, maar het ontneemt de samenleving vanalles dat het kind te bieden heeft," aldus UNICEF-directeur Anthony Lake bij de presentatie van het
rapport.

In 'The State of the World's Children 2013' wordt uitgelegd hoe samenlevingen kinderen met een handicap een volwaardige rol kunnen laten spelen. Bijvoorbeeld door de kinderen op te nemen in het reguliere onderwijs. Het verbreedt de horizon van alle kinderen en het biedt kinderen met een handicap kansen om hun ambities te verwezenlijken. Meer inspanningen om de integratie van deze kinderen te ondersteunen, helpen discriminatie aan te pakken, waardoor ze niet verder in de marge van de samenleving terechtkomen.

Voor veel kinderen met een handicap begint de sociale uitsluiting al in de eerste dagen van hun leven: ze worden bij hun geboorte niet geregistreerd. Doordat ze niet officieel erkend zijn, worden ze afgesneden van sociale voorzieningen en wettelijke bescherming, die cruciaal zijn voor hun overleving en hun toekomst. "Om kinderen met een handicap mee te laten tellen, moeten ze worden geteld; bij de geboorte, op school én in het leven," aldus Lake.

Meer onderzoek nodig

Nauwkeurige gegevens over het aantal kinderen met een handicap, welke handicaps deze kinderen hebben en hoe een handicap hun leven beïnvloedt, ontbreken. Als gevolg hiervan beschikken slechts weinig overheden over een betrouwbare leidraad voor de toewijzing van financiële middelen ter ondersteuning van kinderen met een handicap en hun families. Om meer gegevens en analyses beschikbaar te krijgen, roept UNICEF in het rapport internationale organisaties op een gecoördineerde wereldwijde onderzoeksagenda over kinderen met een handicap te bevorderen. Hierbij is het van belang kinderen en jongeren
met een handicap te betrekken en te raadplegen.

Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Bovendien dringt UNICEF er bij alle regeringen op aan zich aan hun beloften te houden en de gelijke rechten van alle burgers te garanderen; met inbegrip van de meest uitgesloten en kwetsbare kinderen. Ongeveer een derde van de landen in de wereld is er tot nu toe niet in geslaagd om het 'Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap' te ratificeren. Deze regeringen worden opgeroepen het verdrag wel te ratificeren en samen met het 'Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind' te implementeren. Ze worden gevraagd gezinnen met kinderen met een handicap te ondersteunen, zodat deze gezinnen kunnen voldoen aan de hogere kosten van de zorg voor de kinderen.

SOTWC

'Een kind is niet gehandicapt of beperkt omdat hij of zij niet kan horen, zien of lopen. Een kind is pas gehandicapt wanneer het opgroeit in een samenleving waarin het wordt uitgesloten.'

The State of the World's Children

Het rapport 'The State of the World's Children' verschijnt jaarlijks. UNICEF houdt in deze rapporten nauwgezet bij hoe de levensomstandigheden van kinderen zich wereldwijd ontwikkelen. Het bevat per land statistische gegevens over de ontwikkeling, bescherming en overlevingskansen van kinderen.

Dit jaar heeft het rapport de leefomstandigheden van kinderen met een handicap als thema.

Cover-SOTWC 

 

Gerelateerd aan dit onderwerp