Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Verslag symposium Koninkrijkskinderen

24 mei 2013

Op donderdag 23 mei 2013 organiseerden UNICEF en de Universiteit Leiden een symposium over kinderrechten op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Lees hier het verslag.

Zorgwekkend

Zorgwekkend, noemde minister Plasterk van Koninkrijksrelaties de leefomstandigheden van kinderen op de Nederlandse Cariben. Hij zei dat bij het in ontvangst nemen van zes lijvige rapporten van UNICEF over de situatie op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Bij het symposium op de universiteit van Leiden kwamen bijna tweehonderd mensen - bestuurders van de eilanden, maar ook bijvoorbeeld medewerkers van jeugdzorg - bijeen om te praten over oplossingen voor de eilanden. Want teveel kinderen groeien op in onveilige en ongezonde omstandigheden; door armoede maar ook door een cultuur van geweld tegen kinderen, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs op de eilanden onvoldoende en is er maar weinig te doen voor de kinderen.


Workshops

In de workshops over ieder van de eilanden ontstonden enthousiaste discussies over oplossingsmogelijkheden; het meest in het Nederlands, al dan niet met een zwaar accent, dan weer in het Engels of het Papiamento. Een oplossing die werd genoemd was het instellen  van kinderbijslag of het geven van eten en kleding, zodat de vele alleenstaande moeders makkelijker het hoofd boven water kunnen houden en meer tijd voor hun kinderen hebben. Ook werd gesproken over het opzetten van een brede school met langere lestijden en extra aandacht voor sport en cultuur, zodat kinderen minder lang alleen thuis zijn. Met veel energie bespraken de bewoners van de verschillende eilanden de mogelijkheden om samen de problemen aan te pakken.

Verbetering

Onderzoekster Karin Kloosterboer van UNICEF Nederland was blij met de concrete suggesties die naar voren kwamen tijdens het symposium. Wel legde zij nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij de betrokken overheden neer. "De regeringen van de drie Caribische landen en de Nederlandse overheid zijn nu aan zet. Een echt koninkrijk zorgt voor al haar kinderen", stelde Kloosterboer. Minister Plasterk pakte die wenk goed op. "We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat alle kinderen in ons Koninkrijk ook daadwerkelijk koninkrijkskinderen zijn en een goede toekomst tegemoet kunnen zien", zei hij. UNICEF zal toezien op een snelle verbetering van de situatie van de kinderen. Immers, zei ook Kloosterboer: "Opgroeien doe je maar een keer."

KKK presentatie

Dagvoorzitters Sipke Jan Bousema en Milouska Meulens.

KKK dagvoorzitters

Gedurende de dag ontstond dynamiek tussen de deelnemers, en werden plannen gesmeed tussen de eilanden om meer samen te werken.

KKK plasterk

Minister Plasterk staat de pers te woord.

KKK rapporten