Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Wereldwijde Actieweek voor Onderwijs

19 april 2013

Van 21 t/m 27 april is het Global Action Week, een week waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en de hele samenleving.

Het belang van onderwijs voor economische ontwikkeling, gezondheid, gelijke rechten voor meisjes en vrouwen, voedselzekerheid, veiligheid en democratie wordt alom erkend.

Toch krijgen 250 miljoen kinderen nog steeds geen onderwijs óf onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven. Dat is 40 procent van alle schoolgaande kinderen! Een van de belangrijkste redenen is dat er te weinig leerkrachten zijn. Voor basisscholen is er een tekort van 1,7 miljoen onderwijzers. Alleen al in Afrika zijn dit er 1 miljoen. Nog eens 3,4 miljoen leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid en voorbereid. En juist deze mensen bepalen hoeveel kinderen echt leren. Daarom is onderwijs een van de speerpunten voor UNICEF.

Forse investeringen zijn nodig

De oplossing van dit probleem vergt forse investeringen. Lage-inkomenslanden hebben daarom de laatste 10 jaar bijna 10 procent meer in onderwijs geïnvesteerd. Zij besteden nu gemiddeld 12 procent van hun begroting aan basisonderwijs. Dit is helaas in veel landen nog niet voldoende.

Terwijl tussen 2005 en 2010 de grootste donoren niet meer dan 3 procent van hun ontwikkelingshulp aan onderwijs besteedden, heeft Nederland jarenlang wereldwijd een voortrekkersrol gespeeld als donor voor onderwijs. In het nieuwe beleid dreigt onderwijs echter ook in Nederland volledig van de ontwikkelingsagenda te vallen. En dat op een moment dat bijna tweederde van de Nederlandse bevolking vindt dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van kinderen in ontwikkelingslanden.

Oproep aan het kabinet

UNICEF Nederland pleit daarom voor het volgende:

  • Nederland heeft getekend voor het halen van de millenniumdoelen en de Education For All doelen. Nederland blijft zich daarom, ook al zijn er financiële beperkingen, tot 2015 maximaal inspannen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te bieden op goed onderwijs. Een kwestie van woord houden.
  • Nederland blijft binnen het beleid ten behoeve van de speerpunten substantieel investeren in gerichte onderwijsactiviteiten. Investeren in kwaliteitsonderwijs is een aantoonbaar effectieve investering die het succes vergroot van programma's voor met name seksuele en reproductieve gezondheid en rechten maar zeker ook voedselzekerheid, water en veiligheid en rechtsorde.
  • Nederland overlegt momenteel met andere landen over nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen na 2015, als de Millenniumagenda afgelopen is. Nederland maakt zich er sterk voor, in Europa en wereldwijd, dat óók voor onderwijs stevige doelstellingen worden opgesteld. Kinderen en jongeren in alle landen hebben daar recht op.

Enkele feiten over meisjesonderwijs

onderwijs-ivoorkust

Goed voor economie

Een goed opgeleide vrouwelijke bevolking draagt bij aan productiviteit en economische groei van een land. Er is een duidelijke samenhang tussen economische groei en grotere gelijkheid tussen man en vrouw in primair en vervolgonderwijs. Sommige landen verliezen meer dan 1 miljard dollar per jaar omdat ze er niet in slagen meisjes op hetzelfde niveau te scholen als jongens.

Op regionaal niveau in sub-Sahara Afrika kan investeren in onderwijs voor meisjes de landbouwopbrengsten met 25% verhogen.

Minder kans op armoede in gezin

Elk extra jaar onderwijs voor een meisje vergroot haar toekomstige inkomen met 10 tot 20 procent. Vrouwen investeren 90% van hun inkomen in hun huishouding. Gezinnen van goed opgeleide vrouwen hebben dus minder kans op armoede.

Minder grote gezinnen

Volgens een studie van de World Bank krijgen moeders met minimaal vier jaar opleiding gemiddeld een derde minder kinderen dan ongeschoolde moeders. Cruciaal voor duurzame ontwikkeling, gelet op de invloed van bevolkingsgroei op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Gerelateerd aan dit onderwerp