Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nederland bovenaan in internationale vergelijking kinderwelzijn

10 april 2013

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van UNICEF 'Het Welzijn van kinderen in ontwikkelde landen' waarin de situatie van kinderen in 29 ontwikkelde landen met elkaar vergeleken wordt.

Gemiddeld genomen hebben Nederlandse kinderen het goed en staat Nederland bovenaan de lijst. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van UNICEF 'Het Welzijn van kinderen in ontwikkelde landen' waarin de situatie van kinderen in 29 ontwikkelde landen met elkaar vergeleken wordt.

Top van de lijst

De top van de lijst wordt gedomineerd door de kleinere Noord-Europese landen, respectievelijk Nederland, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Griekenland en de Verenigde Staten scoren extreem laag. Er blijkt geen relatie te zijn tussen de hoogte van het nationaal inkomen en hoe het met kinderen gaat. Tsjechië bijvoorbeeld neemt een hogere plaats in op de ranglijst dan een aantal rijkere landen.

'Het is mooi dat Nederland zo goed scoort, maar dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. Er zijn toch nog kwetsbare groepen kinderen in Nederland die het niet goed hebben en waar we ons zorgen over maken, zeker gezien de economische crisis', relativeert Majorie Kaandorp van UNICEF Nederland de toppositie van Nederlandse kinderen. 'Zo is bijvoorbeeld de afgelopen jaren het aantal kinderen in de jeugdzorg toegenomen, groeit het aantal kinderen dat in armoede leeft en is de situatie voor vreemdelingenkinderen steeds strenger geworden. Deze kwetsbare kinderen, die we niet terug zien in het beeld dat dit rapport schetst, hebben beslist hulp nodig - ook in een land waar alles zo goed voor elkaar is.'

Uniek onderzoek

Het rapport vergelijkt het welzijn van kinderen in 29 OESO-landen aan de hand van 26 indicatoren die geclusterd zijn rondom de onderwerpen: armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, (risicovol) gedrag, huisvesting en omgeving. Met name de combinatie van welvaart en eigen gevoel van welbevinden van jongeren maakt dit onderzoek uniek. Het rapport is gebaseerd op cijfers afkomstig van internationale bronnen waaronder het WHO's Health Behaviour of School Age Children en het OESOProgramme for International Student Assesment.

Zet kinderen centraal bij besluitvorming

UNICEF dringt er bij regeringen en sociale partners op aan om bij hun besluitvormingsproces kinderen en jonge mensen centraal te nemen, zeker in tijden van economische crisis. 'Bij iedere nieuwe maatregel die wordt overwogen moeten overheden expliciet kijken naar de gevolgen voor kinderen, gezinnen en jongeren. De stem van deze groepen wordt te weinig gehoord in het politieke proces. Met de economische crisis in het achterhoofd mogen we niet achterover leunen', zegt Gordon Alexander, hoofd van het UNICEF-onderzoekscentrum Innocenti in Florence.