Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Millenniumdoelen nog 1000 dagen te gaan

5 april 2013

Vanaf vandaag zijn er nog precies 1000 dagen te gaan tot 31 december 2015, de einddatum
voor de millenniumdoelen. Er is al veel bereikt, maar helaas profiteren miljoenen kinderen niet
mee van deze vooruitgang.

In 2000 hebben 189 regeringsleiders hun handtekening gezet onder acht doelstellingen die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. Vooral kinderen lijden onder deze problemen. De acht zogenoemde millenniumdoelen moeten in 2015 zijn bereikt.

Vandaag, 5 april 2013, zijn er nog precies 1000 dagen te gaan. 1000 dagen om ervoor te zorgen dat elk kind op deze wereld kan meeprofiteren van de wereldwijde ontwikkelingen.

Wat is er al bereikt en wat niet?

Inmiddels is een fors deel van de millenniumdoelen behaald. 600 miljoen mensen zijn aan de armoede ontsnapt, kindersterfte is spectaculair afgenomen, meer kinderen dan ooit volgen basisonderwijs en voor het eerst in de geschiedenis zijn dat evenveel meisjes als jongens.

Maar nog steeds leven 1,5 miljard mensen wereldwijd in armoede. Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn nog lang niet voor iedereen binnen bereik. Ongelijkheden nemen toe en op een aantal doelen is er nauwelijks vooruitgang: te veel moeders sterven nog in het kraambed en arme kinderen hebben een twee keer zo grote kans op chronische ondervoeding.

Extra investeringen zijn nodig

Alleen als regeringen extra investeringen doen om de millenniumdoelen te halen, zal het lukken de in VN-verband afgesproken doelen te halen. De extra investeringen waar UNICEF voor pleit moeten vooral de armste en meest kwetsbare groepen bereiken. 

"Armoede wordt nu nog doorgegeven van de ene generatie op de volgende. Omdat de basis voor de gezondheid en ontwikkeling van een individu in de kindertijd wordt gelegd, is dit ook het moment om deze cyclus te doorbreken", aldus Mark Wijne van UNICEF. "Kinderen hebben ongeacht waar ze opgroeien het recht te overleven, op kwalitatief goed onderwijs, goede voeding, veilig water en bescherming tegen uitbuiting en geweld."

UNICEF doet er alles aan om elk kind te bereiken. Een grote uitdaging voor de komende 1000 dagen (en daarna).