Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

College voor de Rechten van de Mens brengt advies uit aan UNICEF

3 april 2013

College voor de Rechten van de Mens brengt advies uit aan UNICEF Nederland: "Nederlandse overheid moet minimumniveau Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland onmiddellijk waarborgen."

Het advies

De Nederlandse overheid moet meer werk maken van kinderrechten in Caribisch Nederland. Het gelijkheidsbeginsel geeft de overheid ruimte om de kinderrechten op een andere manier te realiseren dan in Europees Nederland, maar de minimumnormen moeten in ieder geval gewaarborgd worden. Dat betoogt het College voor de Rechten van de Mens, het nationaal mensenrechteninstituut, in zijn advies 'Gelijke behandeling bij de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland', dat het vandaag presenteerde. Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF, nam het advies in ontvangst van de voorzitter van het College, Laurien Koster. UNICEF vroeg het College in december 2012 om advies over deze kwestie.

Kinderrechten koninkrijkskinderen

Volgens het College moeten, ook op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba,  de minimumeisen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind - zoals het recht op onderwijs, gezondheid en bescherming tegen kindermishandeling - worden gewaarborgd.

Onderzoek en symposium

Dat kinderrechten in het gedrang komen, blijkt uit onderzoek door UNICEF Nederland naar de situatie op de BES-eilanden. Dat onderzoek wordt gepresenteerd op donderdag 23 mei tijdens een symposium over de kinderrechtensituatie op deze eilanden en op de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het College zal op deze dag het advies nader toelichten.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Caribisch Nederland 

Caribisch Nederland bestaat uit drie eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds oktober 2010 als 'bijzondere gemeenten' onderdeel zijn van Nederland. Voorheen waren ze onderdeel van het land 'Nederlandse Antillen' dat nu niet meer bestaat.

College

Foto: Het advies werd vandaag gepresenteerd en overhandigd door de voorzitter van het College, Laurien Kosteraan, aan UNICEF Nederland directeur Jan Bouke Wijbrandi. UNICEF Nederland vroeg het College in december 2012 om advies over de kwestie.