Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Onderwijs voor werkende kinderen in Bangladesh

21 februari 2013

Ongeveer de helft van alle kinderen in Bangladesh leeft in armoede. Gebrek aan onderwijs en armoede gaan vaak samen, evenals kinderarbeid en armoede. 

Hierdoor gaan steeds meer mensen, en kinderen, naar de stad om werk te zoeken. Vaak komen zij in sloppenwijken terecht, waar een groot gebrek aan scholen is. Het onderwijs is daar vaak zelfs slechter dan op het platteland. Bovendien hebben veel kinderen, doordat ze werken, geen tijd om naar de reguliere school te gaan.

Wat UNICEF voor deze kinderen doet

Al jaren pleit UNICEF bij de overheid voor aanpassingen van het beleid om werkende kinderen een kans op onderwijs te geven. Dit gebeurt onder andere door te laten zien hoe het mogelijk is dat bijna 200.000 werkende kinderen tussen de 10 en 14 jaar in stedelijke gebieden toch naar school kunnen gaan. Werkende kinderen krijgen daarom een speciaal aangepast curriculum. Daarnaast zorgt UNICEF, samen met het Wereld Voedsel Programma (WFP) ervoor dat kinderen dagelijks een lichte maaltijd krijgen. Leren en daarbij ook nog eens werken valt immers niet te doen met een lege maag.


Voor de wat oudere kinderen, boven de 13 jaar, biedt UNICEF samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een verkorte vakopleiding aan. Meer dan 12.000 kinderen worden opgeleid tot bijvoorbeeld loodgieter, elektricien of kleermaker. Zij krijgen bovendien een klein startkapitaal, zodat zij voor zichzelf kunnen beginnen.

Opleiding en geboortebewijzen

Tot aan het einde van 2011 hebben 150.573 kinderen deelgenomen aan dit initiatief. Dit aantal is 91% van de doelstelling. In vier rondes hebben de kinderen een speciale basisschoolopleiding van 40 maanden afgerond. Zij hebben allemaal lesmateriaal ontvangen en een schooltas met kleurpotloden, een puntenslijper en een waterbeker. Bovendien hebben meer dan 135.000 kinderen een geboortebewijs aangevraagd en gekregen.

Gezonde maaltijd en betere prestaties

Meer dan 75.000 kinderen hebben ook een lichte schoolmaaltijd ontvangen. De maaltijd bestaat uit flesjes met schoon water en koekjes met toegevoegde vitamines en mineralen. Dit heeft aantoonbaar voor betere prestaties gezorgd. De kinderen kunnen nu eindelijk lezen, schrijven en rekenen. Wat niet gepland is, maar wel erg positief, is dat 23.677 van hen hebben besloten om naar de reguliere basisschool te gaan. Ongeveer de helft van deze kinderen hebben doorgezet nadat ze het eerste jaar van de reguliere school hadden afgemaakt.

Vakopleiding en dagboeken

Verder hebben 12.630 kinderen de korte vakopleiding gevolgd, die wordt verzorgd door acht ontwikkelingshulporganisaties. Hier zijn meer dan 100 leerkrachten speciaal voor opgeleid. De kinderen hebben allemaal een dagboek met hun prestaties. Dit dagboek wordt bijgehouden door de docenten en kan worden gebruikt bij sollicitaties.


Het is gebleken dat het moeilijk is om kinderen vanuit de basisopleiding vast te houden en te laten doorstromen naar een vakopleiding. Hier zijn verschillende oorzaken voor. De druk op de kinderen om door te werken en een directe bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen is groot. Daarnaast zijn sommige kinderen niet geïnteresseerd in een vervolgopleiding en heeft het selecteren van geschikte organisaties om het vervolgonderwijs te realiseren tijd gekost.

Bewustwording en pleitbezorging

Er zijn veel materialen gemaakt om de bewustwording te vergroten en te pleiten voor beter onderwijs voor werkende kinderen. Twintig kinderen zijn zelfs op televisie geweest om UNICEF bij te staan in een programma met de minister van Onderwijs en de minister-president. Op deze manier doen werkende kinderen aan hun eigen pleitbezorging.

340Bangladesh

Gerelateerd aan dit onderwerp