Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nieuws vanuit de binnenlanden van Suriname

18 februari 2013

UNICEF Nederland steunt sinds 2008 een programma in de binnenlanden van Suriname. Sinds dat jaar is er veel vooruitgang geboekt op verschillende gebieden.

Steeds meer kinderen worden ingeënt. Daarnaast worden jonge ouders nu meer begeleid. Op het gebied van hiv en aids is er een belangrijke vooruitgang geboekt. De resultaten voor het onderwijs, waarbij UNICEF één van de belangrijkste overheidspartners is, zijn eveneens bemoedigend. Het verbeteren van de wetgeving voor kinderen blijft voor UNICEF een doel met een hoge prioriteit.

Gezondheidszorg voor de allerkleinsten

  • Van iedere vijf kinderen worden er vier geboren onder begeleiding van een vroedvrouw. In 2008 was deze verhouding drie op de vijf kinderen.
  • Bijna 90 procent van alle kinderen wordt nu ingeënt. Dit komt onder meer dankzij de intensieve training van hulpverleners en de aanschaf van beter materiaal.
  • Alle jonge ouders krijgen nu een Baby- en Peuterboekje dat hen helpt om hun kinderen goed op te voeden. In 2012 waren dit er 10.000.

Het percentage ondervoede kinderen onder de vijf jaar is licht gestegen. UNICEF gaat daarom extra aandacht besteden aan het promoten van borstvoeding, onder meer door beleidsonderzoek te steunen.

Hiv en aids

  • Bijna driekwart van de meisjes tussen 15 en 24 jaar heeft nu een hiv-test gedaan. In 2008 was dit nog minder dan de helft.

Onderwijs

  • Bijna 90 procent van alle kinderen in de binnenlanden gaat nu naar de basisschool.
  • Een aanzienlijk kleiner deel van de kinderen in groep 3 blijft zitten. Dit komt mede doordat nu bijna twee keer zoveel kinderen naar de crèche en de kleuterschool gaan ten opzichte van 2008.
  • Bijna alle leerkrachten in de binnenlanden (95 procent) volgden de kindgerichte training 'ik Geloof in Jou'.
  • Innovaties hebben ook bijgedragen. Een voorbeeld hiervan is het uitproberen van lesgeven met behulp van computers.

Verbetering van de wetgeving

Het verbeteren van de wetgeving voor een betere bescherming van kinderen is niet eenvoudig. Dit komt door de politieke onzekerheid, een gebrek aan consensus in het parlement en een gebrekkige coördinatie. Hierdoor is er nog geen wet voor betere kinderopvang doorgevoerd en is er nog geen wetgeving voor een Kinderombudsman. Naast training van ambtenaren en de politie staat intensieve lobby daarom hoog op de agenda van UNICEF.

Suriname