Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland

14 februari 2013

Vorige week presenteerde de Werkgroep 'Kind in azc' haar onderzoek: 'Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland.' Het onderzoek werd aangeboden aan de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De Werkgroep Kind in azc maakt zich er zorgen over dat de heer Teeven niet doordrongen lijkt van de ernst van de problematiek en schreef een reactie op de brief die de staatssecretaris schreef aan de Tweede Kamer.

Uit dit onderzoek blijkt dat asielzoekerskinderen in Nederland gemiddeld één keer per jaar moeten verhuizen, terwijl hun Nederlandse leeftijdsgenootjes gemiddeld eens in de tien jaar van woning wisselen. Het vele verhuizen is onnodig, schadelijk voor de ontwikkeling van deze kinderen en daarmee in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Het onderzoek werd aangeboden aan de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Gisteren schreef de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het probleem van het verhuizen van asielzoekerskinderen probeert te bagatelliseren.

De Werkgroep Kind in azc maakt zich er zorgen over dat de heer Teeven niet doordrongen lijkt van de ernst van de problematiek. Het vele verhuizen brengt problemen met zich mee voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Er is een fundamentele herbezinning nodig op het huidige opvangsysteem dat ertoe leidt dat - ook volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat  verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in Nederland - een asielzoekerskind vaak moet verhuizen.

Hier leest u de volledige reactie van de werkgroep op de brief van staatssecretaris Teeven.

Werkgroep Kind in azc

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van: UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie.

Het 'Verhuisboekje'

Uitzending Vijfde Dag - EO

Gerelateerd aan dit onderwerp