Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Steeds weer opnieuw wennen: het vele verhuizen van asielzoekerskinderen moet stoppen

30 januari 2013

­­Asielzoekerskinderen moeten zeer vaak verhuizen. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling, onnodig én in strijd met het Kinderrechtenverdrag.

Op donderdag 31 januari 2013 biedt de Werkgroep Kind in azc* haar publicatie 'Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland' aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Teeven, aan.

Steeds nieuwe vrienden maken

Het boekje is het resultaat van nieuw onderzoek naar de verhuizingen van asielzoekerskinderen, in opdracht van de Werkgroep. Daaruit blijkt dat asielzoekerskinderen zeer vaak moeten verhuizen: gemiddeld één keer per jaar. Steeds opnieuw moeten zij hun vertrouwde omgeving, hun vrienden, hun school, onderwijzers en sportclubs achterlaten. Ze raken achter op school, willen zich niet meer aan nieuwe mensen hechten en maken liever geen nieuwe vrienden.

Meisje van 17 in asielzoekerscentrum, zes jaar in Nederland, zes keer verhuisd:

"Ze zeggen dat er hier in Nederland kinderrechten zijn, maar volgens mij is dat alleen voor Nederlandse kinderen."

Naamloos -2

In strijd met Kinderrechtenverdrag

De vele verhuizingen zijn aantoonbaar schadelijk voor de ontwikkeling en de psychische gezondheid van asielzoekerskinderen en daarmee in strijd met het Internationale Kinderrechtenverdrag, dat ook voor deze kinderen geldt. Veel kinderen worden depressief, krijgen gedragsproblemen en ontwikkelingsachterstanden.

Oproep aan Nederlandse regering

De Werkgroep Kind in azc roept de Nederlandse regering op een einde te maken aan het vele verhuizen van asielzoekerskinderen. Ze dringt erop aan om gezinnen met kinderen op één plek op te vangen vanaf het moment van binnenkomst in Nederland tot aan het vertrek naar een reguliere woning of de terugkeer naar het land van herkomst.

Binnenkort informeert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer per brief over de verhuiscijfers die het COA van januari tot december 2012 heeft geregistreerd. In 'Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland' vinden de Kamer en de Staatssecretaris aanvullende informatie op basis waarvan zij het beleid kunnen aanpassen. Zodat kinderen in de opvang niet meer hoeven te verhuizen. 

Bekijk hier de publicatie 'Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland' - Werkgroep Kind in azc - januari 2013.

Werkgroep Kind in azc

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van: UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie.

Het 'Verhuisboekje'

Uitzending Vijfde Dag - EO