Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Afrikaanse leiders spreken over kindersterfte

17 januari 2013

Gisteren vond in Ethiopië een conferentie plaats waarbij de Afrikaanse ministers van Volksgezondheid en experts van over de hele wereld aanwezig waren. Ze bespraken hoe ze de kindersterfte versneld kunnen terugdringen door middel van betere nationale campagneplannen en een betere monitoring en evaluatie daarvan.

De conferentie, die de titel 'African Leadership for Child Survival - a Promise Renewed' draagt, volgt op de conferentie van vorig jaar met de titel 'Child Survival Call to Action'. Die conferentie werd samen met UNICEF bijeengeroepen door de regeringen van Ethiopië, India en de Verenigde Staten. Er werd een wereldwijd stappenplan gelanceerd om sterfte van kinderen die jonger zijn dan 5 jaar te voorkomen.

Uitdaging

De uitdaging voor de landen is om in 2035 kindersterfte terug te dringen tot maximaal 20 per 1000 levendgeborenen. 165 landen hebben inmiddels toegezegd er alles aan te zullen doen om dat te bereiken. Een aanzienlijk deel van de wereldwijde kindersterfte vindt plaats in Afrika. Onder de 3,5 miljoen gevallen van kindersterfte per jaar zijn meer dan 1 miljoen pasgeborenen. Sommige Afrikaanse landen zoals Libië, Mauritius en Tunesië hebben het kindersterftecijfer al weten te verlagen tot minder dan 20 per 1000 levendgeborenen.

Cruciaal moment

'We staan op een cruciaal moment in onze eindsprint naar de Millenniumdoelen van 2015 en het doel om in 2035 kindersterfte te hebben beëindigd. Er hangt veel af van de verantwoordelijkheid die in ieder land wordt genomen,' sprak de Ethiopische minister van Volksgezondheid Kesetebirhan Admasu.

UNICEF-directeur Anthony Lake voegde daaraan toe: 'In de afgelopen twee decennia hebben we heel veel bereikt wat betreft het terugdringen van kindersterfte. Maar we moeten het nog beter doen. In Sub-Sahara Afrika alleen al sterven meer dan 9000 kinderen per dag, meestal aan oorzaken die we kunnen voorkomen. Als we kunnen voorkomen dat kinderen sterven, móéten we dat doen. En met al jullie vaardigheden en politieke leiderschap, zúllen we dat doen.'

Malawi

We gaan voor 0
Elke dag sterven 19.000 kinderen aan oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen zijn, zoals malaria, mazelen, diarree en longontsteking. UNICEF is ervan overtuigd dat dit aantal nul zou moeten zijn. Daarom voeren we van 2012 tot 2014 campagne tegen kindersterfte.

Gerelateerd aan dit onderwerp