Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ruim driekwart van opbrengst SHO-actie voor Haïti besteed

11 januari 2013

De aarde trilde, schokte en beefde maar even. Het was echter genoeg om honderdduizenden dodelijke slachtoffers en 1.5 miljoen mensen dakloos te maken. Morgen is de aardbeving
in Haïti drie jaar geleden, en heeft UNICEF vele duizenden mensen bereikt met hulp.

 

De aardbeving bracht tevens een schok teweeg in Nederland. Er werd maar liefst 111 miljoen euro bijeen gebracht om de slachtoffers van het natuurgeweld te helpen. Tot nu toe is 95 miljoen euro van de actieopbrengst door de SHO besteed aan vooral onderdak, voedsel- en watervoorzieningen. Toch is de situatie in Haïti nog niet volledig gestabiliseerd. "Haïti is en blijft voorlopig een heel arm land'', vertelt SHO- coördinator Farah Karimi. ''Al voor de aardbeving was de situatie op Haïti instabiel, de overheid zwak en de bevolking kwetsbaar. Ook wordt het regelmatig getroffen door natuurgeweld, zoals kort geleden door orkaan Sandy en kreeg het te maken met een hevige cholera-uitbraak.''

UNICEF blijft daarom ook actief in Haïti om kinderen te helpen die het hard nodig hebben. Het gaat immers beter, maar er is nog veel te doen.

Transparant

De Algemene Rekenkamer (ARK) oordeelde in 2012 dat met de SHO-hulpverlening belangrijke
resultaten zijn geboekt en dat de hulp terecht is gekomen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.  De Rekenkamer stelde ook de SHO de opbrengst van Giro555 volgens de afspraken heeft verantwoord en dat de rapportage vollediger en transparanter is geworden.

 

340Haiti -UNI121120

Gerelateerd aan dit onderwerp