Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Internationaal symposium en inauguratie Ton Liefaard

20 november 2012

Op maandag 19 november heeft het door UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden georganiseerde symposium over de Rechten van het Kind plaatsgevonden. Ook hield prof. mr. Ton Liefaard, de eerste UNICEF-leerstoelhouder, die middag zijn inaugurele rede.

Iedere dag hebben kinderen thuis, op school of in het land waar ze wonen te maken met geweld. Tijdens het symposium werd door verschillende internationale sprekers nagedacht over dit onderwerp. Ook Zambiaanse, Nepalese en Nederlandse jongeren deelden hun meningen en de oplossingen die zij hebben bedacht.

Toename van geweld?

Maria Herczog, lid van het United Nations Comité voor de Rechten van het Kind in Geneve, Zwitserland, spreekt over de impact van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind op geweld. Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat geweld steeds meer toeneemt. Maria Herczog zet haar vraagtekens bij die uitspraak. "Ik geloof niet dat er meer geweld is dan vroeger, maar wel dat men zich er meer bewust van is en dat er minder getolereerd wordt." Daarnaast benoemt ze nieuwe vormen van geweld waar kinderen mee te maken hebben, zoals geweld via internet en games. De andere sprekers hebben het ook over geweld tegen kinderen en over de Millenniumdoelen.

Jongeren over klimaatverandering en kinderrechten

Acht jongeren nemen in twee groepen van vier plaats op het podium van het Leidse Volkshuis in Leiden. Tegenover hen zitten vier volwassenen die eerder op de dag gesproken hebben. De jongeren hebben goed nagedacht over kinderrechten en klimaatveranderingen. Ze zien de link tussen deze twee onderwerpen nog niet echt. "Misschien zien ze het in de woestijn wel, maar kinderen in Nederland kunnen echt niet duidelijk klimaatveranderingen zien. Dat Nederland onder water komt te staan zien we hier bijvoorbeeld niet zo snel gebeuren," aldus één van de jongeren. Gordon Alexander, directeur van het UNICEF onderzoekscentrum in Florence, Italië, vertelt dat de problemen voor kinderen in andere landen wél groter worden door klimaatveranderingen en dat het belangrijk is dat we niet alleen naar onszelf kijken. Er is nog veel werk te doen om ook jongeren in Nederland erop te wijzen dat klimaatverandering wel degelijk een groot probleem is.

Inauguratie prof. mr. Ton Liefaard

In het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden spreekt Ton Liefaard over de geschiedenis van de Rechten van het Kind. Hij vindt het erg belangrijk dat kinderen in de rechtspraak serieus worden genomen. Volgens hem gebeurt dat nu nog te weinig. In plaats van de nadruk te leggen op de behoeften van een kind (waarbij vaak volwassenen bepalen wat volgens hen de behoeften van het kind zijn), moet de nadruk gelegd worden op de rechten van het kind. Ton Liefaard pleit voor kindvriendelijk recht, waarbij kinderen betrokken en gehoord worden bij zaken waarmee zij te maken hebben.

Ton Liefaard ontvangt boek
Ton Liefaard ontvangt het eerste exemplaar van het Handboek Internationaal Jeugdrecht.

Jongerenpanel Leiden
Eén van de jongerenpanels in het Leidse Volkshuis.

Ton Liefaard inaugurele rede
Het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden tijdens de inaugurele rede van Ton Liefaard.