Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Hoe zit het met de kinderen in het Regeerakkoord?

31 oktober 2012

Het Regeerakkoord van VVD en PvdA 'Bruggen slaan' is op 29 oktober 2012 gepresenteerd. Hoe zit het met de kinderen in dit regeerakkoord? Komt de nieuwe regering voldoende over de brug?  © foto: Creative Commons

De regering Rutte II verrast eenieder positief met een regeling voor asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn: een kinderpardon en een wettelijke regeling. Een grote stap voorwaarts voor kinderrechten, vindt UNICEF. Maar hoe zit het verder met de kinderen in dit regeerakkoord?

Kindermishandeling slechts eenmaal genoemd

In het 81 pagina's dikke akkoord worden kinderen ongeveer 25 keer genoemd en dan vooral waar het gaat om kinderopvang en kinderbijslag. Kindermishandeling wordt slechts eenmaal genoemd, in een rijtje met mensenhandel en huiselijk geweld, en dient bestreden te worden. Het belang van het kind komt niet voor in de tekst. Wel het belang van houdbare overheidsfinanciën of het belang bij een sterk Europa.

Het akkoord komt met verschillende maatregelen die kinderen in Nederland aangaan. Zo
wordt de maatschappelijke stage afgeschaft en verdwijnen de gratis schoolboeken. De leeftijd om alcohol te mogen kopen, gaat omhoog van 16 naar 18 jaar. Kinderbijslag
wordt minder en kindgebonden regelingen versoberen.

Immigratie en asiel

Op het gebied van immigratie en asiel zijn er naast de mooie maatregel voor 'gewortelde' kinderen, ook minder mooie maatregelen. Zo duurt het langer voordat een vreemdeling Nederlander kan worden, wordt gezinshereniging ingewikkelder en stelt men illegaal verblijf strafbaar. Tegen die strafbaarstelling heeft UNICEF al vaker bezwaar gemaakt, omdat het gezinnen met kinderen zal stigmatiseren en criminaliseren.  

Kinderen in armoede onder druk

Voor kinderen in arme landen heeft het regeerakkoord een trieste boodschap: er komen
grote extra bezuinigingen op het budget voor internationale samenwerking bovenop die van de afgelopen jaren. De internationale bestrijding van (kinderen in) armoede komt daarmee onder druk. Terwijl binnen het budget meer geld naar defensie operaties gaat en naar de samenwerking met bedrijven. De speerpunten zoals ingezet onder de vorige regering worden voortgezet. UNICEF hoopt dat de petitie die zij op 23 oktober met 24 organisaties heeft aangeboden aan de Tweede Kamer de regering wakker blijft houden om kinderen niet te vergeten. Investeringen in basisgezondheidszorg en onderwijs  binnen de bestaande speerpunten zijn hierbij cruciaal. Een vaste plek voor kinderen en hun rechten in mensenrechten en buitenland beleid is geen overbodige luxe. Lichtpuntje is dat het belang van mensenrechten in dit regeerakkoord weer explicieter benoemd wordt.  340-7-klas -rutte -samsom -1-1

Diederik Samsom en Mark Rutte worden enthousiast ontvangen door een schoolklas

Meer informatie

Download hier het Regeerakkoord