Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderen verdienen een minister

15 oktober 2012

In het nieuwe kabinet moet weer een minister voor Jeugd en Gezin komen. Die oproep doen tien kinderrechtenorganisaties, waaronder UNICEF, vandaag in het Nederlands Dagblad.

Stel een minister voor Jeugd aan en schrijf een jeugdparagraaf in het regeerakkoord. Minister Rouvoet heeft in een eerder kabinet laten zien hoeveel goeds dat teweeg kan brengen, zo stellen de organisaties, het zogenaamde Kinderrechtencollectief. Maar liefst 382.000 kinderen leven onder de armoedegrens. Jaarlijks zijn er 118.000 gevallen van kindermishandeling en hebben 100.000 kinderen te maken met de jeugdzorg.

Jeugdbeleid versnipperd

Sinds er een einde kwam aan deze ministerspost is het jeugdbeleid versnipperd, vind het Kinderrechtencollectief. Behalve de terugkeer van een minister voor Jeugd en Gezin moet in het regeerakkoord een speciale jeugdparagraaf komen, waarin staat dat het kabinet bij alle beslissingen rekening houdt met de effecten daarvan op kinderen en jongeren. Volgens het Kinderrechtencollectief, raken alle onderwerpen direct of indirect kinderen.

Aandacht voor kinderen

Het eerste kabinet-Rutte maakte in 2010 een einde aan het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dat was in het leven geroepen door het vierde kabinet-Balkenende. De functie werd destijds vervuld door André Rouvoet van de ChristenUnie. Onder zijn leiding kregen problemen als kindermishandeling, schooluitval en jeugdwerkloosheid wel aandacht, stelt het kinderrechtencollectief.

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, NJR, CG-Raad, Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.