Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Hoogste rechter beslist: kinderen niet op straat zetten

27 september 2012

De Hoge Raad heeft op 21 september 2012 bevestigd dat uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen niet op straat mogen worden gezet en dat ouders en kinderen ook niet gescheiden mogen worden vanwege het enkele feit dat er geen opvang is.

Ouders en kinderen mogen ook niet gescheiden worden vanwege het enkele feit dat er geen opvang is. UNICEF is blij met deze de uitspraak: het is een belangrijke overwinning voor kinderrechten.

Moeder uit Angola


De Hoge Raad houdt daarmee het baanbrekende arrest van het Gerechtshof van 11 januari 2011 in stand. Het gaat in deze zaak om een uitgeprocedeerde Angolese moeder en haar kinderen die vanuit vertrekcentrum Ter Apel op straat zouden worden gezet omdat de moeder niet meewerkte aan een terugkeer naar Angola. De moeder en de kinderen zijn overigens in april 2011 uitgezet naar Angola. Het Gerechtshof Den Haag verbood de Staat om het gezin op straat te zetten en ook om de kinderen van hun moeder weg te halen. De Nederlandse Staat had geopperd dat als de kinderen niet op straat gezet mogen worden, ze dan gescheiden zouden kunnen van hun moeder met een kinderbeschermingsmaatregel. Ook dat vond het Gerechtshof in strijd met de kinderrechten.

Belangen van het kind voorop


De uitspraak had grote gevolgen en vormde aanleiding voor de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om gezinslocaties te openen voor uitgeprocedeerde gezinnen. Desalniettemin ging de Staat in cassatie tegen de uitspraak en bleef het dus spannend of de rechtsgrond voor opvang van uitgeprocedeerde gezinnen zou blijven bestaan. UNICEF ziet in de uitspraak van de Hoge Raad een belangrijke versterking van de werking van het Kinderrechtenverdrag voor uitgeprocedeerde kinderen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad

340-kind _in _het _centrum _sam

Voorbeeldfoto van kinderen bij een AZC in Nederland