Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Waar zijn kinderrechten in het nieuwe regeerakkoord?

24 september 2012

Dit is hét moment voor UNICEF om de rechten van kinderen in binnen- en buitenland bij de verschillende politieke partijen aan te kaarten. Op 21 september 2012 heeft het kinderrechtencollectief een jeugdparagraaf aangeboden aan de Tweede Kamerleden.

Dit is hét moment voor UNICEF om de rechten van kinderen in binnen- en buitenland bij de verschillende politieke partijen aan te kaarten. Het Kinderrechtencollectief - waar UNICEF Nederland ook bij hoort - pleit daarom voor een aparte jeugdparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het beleid van het toekomstige kabinet is op alle burgers gericht, maar dient bijzondere aandacht te geven aan degenen die bij de verkiezingen hun stem niet konden uitbrengen: de kinderen.

foto

Jeugdparagraaf regeerakkoord

Het Kinderrechtencollectief stelt de volgende punten voor als minimale inbreng voor het regeerakkoord:
• Het VN-Kinderrechtenverdrag vormt de basis voor al het beleid dat kinderen treft.
• Nieuw beleid en nieuwe wetgeving worden getoetst aan het VN-Kinderrechtenverdrag en aan de vier basisprincipes: gelijkheid, belang van het kind, leven en ontwikkeling, en participatie.
• Er is een minister voor jeugd met een eigen begroting die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.
• Kinderen en jongeren worden betrokken bij het opstellen en de uitvoering van het jeugdbeleid.
• De meest kwetsbare kinderen worden speciaal beschermd tegen de gevolgen van de financiële crisis en bezuinigingen.
• Nederland ratificeert het derde Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over de klachtenprocedure.
• Nederland ratificeert het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De onderwerpen die in de Jeugdparagraaf genoemd worden zijn gebaseerd op de bevindingen en aanbevelingen van de rapportage 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012' van het Kinderrechtencollectief, die in april 2012 aan de Tweede Kamer gepresenteerd werd.
• Lees hier de Jeugdparagraaf die op 21 september 2012 is aangeboden aan de Tweede Kamerleden.
 

Lees meer